ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Åpne møter med reindrifta i forbindelse av Sametingets reindriftsmelding 2008-08-22
Sametingsrådet vil i løpet av 2008 utarbeide en ny reindriftspolitisk melding som tydeliggjører Sametingets reindriftspolitikk.

For å få en best mulig politikk ønsker sametingsrådet innspill fra reindriftsnæringen og har invitert alle reinbeitedistriktenes medlemmer til folkemøter for å få innspill på for eksempel areal, rovvilt, rekruttering, likestilling, tradisjonell kunnskap, reintall og forvalting av reindrift. Sametingsrådet ønsker i tillegg innspill på hvilke utfordringer reindriftsnæringen generelt sett anser som viktig å arbeide med, som reinbeitekonvensjonen, avgifter i reindrifta, motorferdsel i utmark, reindriftsavtalen, verneplaner, distriktsinndeling, turisme og reiseliv, duodji, forskning og infrastruktur i reindrifta.

Sametingsrådet ved president Egil Olli holder møter på følgende plasser:

Røros, 18.08.08. kl. 11.30-15.00, Bergstaden Hotell Rica Partner.
Snåsa, 19.08.08. kl. 11.30-15.00, Snåsa Hotell.
Mo i Rana, 20.08.08. kl. 11.30-15.00, Meyergården Hotell.
Andselv, 25.08.08. kl. 11.30-15.00, Bardufoss Hotell.
Varangerbotn, 28.08.08. kl. 11.30-15.00, Varanger samiske museum.
Alta, 29.08.08. kl. 11.30-15.00, Rica Hotell.
Karasjok 01.09.08. kl 11.30-15.00, Sametinget.