www.reinportalen.no

Økning i reindriftsfradraget 2011-10-06
Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag. Det er foreslått flere endringer som vil få betydning for reindriftsnæringen.

I dag har jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen en lavere trygdeavgift enn andre næringer. Dette kompenseres over hhv. jordbruks- og reindriftsavtalen/oppgjøret. Den har vært på 7,8 %, og foreslås hevet til 11 %, slik at regelverket blir likt. For å kompensere denne økte skatten, vil reindriftsfradraget økes fra kr 154 200 til (minimum) kr. 63 500 og maksimalt kr 166 400 (tidligere kr. 142000).