ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Årets Juskurs 2013-03-04
Reindriften er også utsatt for store rovdyrtap og hvordan er forholdet mellom internasjonale konvensjoner om vern av urfolks kultur og næringer sammenholdt med internasjonale konvensjoner om vern av rovdyr. Det oppstår stadig spørsmål knyttet til utarbeidelse av beitebruksregler for distriktene. På kurset vil vi gjennomgå og diskutere eksempler på beitebruksregler. Reindriftslovens sanksjonsregler vil også bli gjenstand for gjennomgang.

Årets kurs arrangeres i Kautokeino, 11. og 12. april.

Se Juristenes utdanningssenter for mer info og påmelding