ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Diverse linker - utdanning 2005-10-19

 
Nordisk organ for Reindriftsforskning (NOR)
Jubileumspris
Bevilgninger Samiske formål 2001
Sametinget - opplæring 
Samediggi
Studieretningsfagene i videregående kurs I,reindrift
Fastsatt læreplan for videregående kurs II reindrift
Naturbruk

Naturbrukstudium i Tromsø

Eit studium i naturbruk er i gang ved Universitetet i 
Tromsø. Studiet skal gje innsikt i jordbruk og naturbruk 
i nordområda, og blir viktig både for reindriftsnæringa og 
landbruket.   Interessa for studiet er stor, men det er berre 
plass til tolv studentar, opplyser administrativ leiar Anne 
Høydal ved Institutt for Biologi til NRK Troms. (NPK)