ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ekstraordinær slakting 2005-02-04

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet gjennomfører nå ekstraordinære tiltak som sikrer at det kan slaktes ca 10.000 flere rein i Vest-Finnmark. Departementet har inngått avtale med Norsk Kjøtt om at de skal kjøpe opp en kjøttmengde som tilsvarer ca 10.000 slakt fra en del slakterier. Forutsetningen er at alt dette slaktet skal komme fra Vest-Finnmark.

Reintallet er for høyt
- Reintallet i Vest-Finnmark er for høyt i forhold til beitegrunnlaget, og derfor har reindriftsstyret fastsatt et høyeste reintall pr. 1. april i år. I inneværende år har det vært god avsetning på reinkjøtt, og det har vært gledelig stor slakteaktivitet. Vi nærmer oss med raske skritt det målet som er satt for reintallet. Med det ekstraordinære tiltaket vi nå gjennomfører er reineierne sikret avsetning av ytterligere et stort kvantum. Nå er det derfor ingen grunn til å la være å levere inn dyr til slakt, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet har inngått avtale med Norsk Kjøtt, og gjennomfører ekstraordinære tiltak som sikrer at det kan slaktes ca 10.000 flere rein i Vest-Finnmark.