ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Fra LMD/regjeringen.no:
Enighet om ny reindriftsavtale 2007-02-14
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2007 – 30.06.2008. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Økt slakting og produksjon
- Videreføringen av de produksjonsavhengige tilskuddene som nå er fremforhandlet legger til rette for økt slakting og produksjon, samt skaper en forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Reindriftens utviklingsfond er styrket slik at det nå ligger bedre til rette for å møte næringens utfordringer knyttet til infrastruktur. - De tiltak som nå er fremforhandlet underbygger den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovednæring, sier Riis-Johansen .

Reindriftsavtalen 2007/2008 sine viktigste mål er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer.

I avtalen fremkommer det at kalveslaktetilskuddet er økt til fra kr 150,- kr. 180,-, og at inntektsgrensen for ektefelletilskudd er økt fra 150 000,- til 175 000,-.
  application/pdfHele avtalenTips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode