ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

AVLYST - TILTRER SOM NY UTENRIKSMINISTER I STEDET
EU-kommisær Kyprianou besøker Norge 2008-02-20
EU-kommissær Markos Kyprianou møter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i Finnmark 12-14. mars. Kyprianou er EU-kommissær med ansvar for helse, mattrygghet og dyrehelse- og velferd. Kyprianou besøker videre en samisk reindriftsfamilie ved Karasjok og et arktisk kaldfjøs der han får se hvordan et melkebruk drives i praksis i nord.

Norge ligger langt framme på mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse og EU-kommisær Markos Kyprianou besøker Norge for andre år på rad for å studere Norges satsing på disse områdene. Under besøket blir det tilrettelagt for politiske samtaler med fiskeri- og kystministeren, landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren. Hensikten med besøket er også å vise fram noe av det Norge kan by på innen arktisk matproduksjon, lokal mat og turisme.

Under Norgesoppholdet besøker Kyprianou et kongekrabbemottak på Bugøynes og Bioforsk Jord og miljø på Svanhovd. Kyprianou besøker videre en samisk reindriftsfamilie ved Karasjok og et arktisk kaldfjøs der han får se hvordan et melkebruk drives i praksis i nord.

Arktiske omgivelser

Besøket er lagt til Finnmark vinterstid og EU-kommisæren og hans følge får besøke en eksotisk del av Norge. Dette er andre gang på under ett år Kyprianou besøker Nord-Norge og dette gir god anledning til å vise fram de særegne forholdene for norsk matproduksjon.

Fra programmet:

Onsdag 12. mars: Kyprianou møter helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til samtale om kosthold, sunnhet og helse.

Torsdag 13. mars: Besøk på kongekrabbe-mottak i Bugøynes, orientering om virksomheten i produksjonslokalene. Besøk hos reindriftssamer, orientering om reindrift og samisk mat og kultur. Pressen er velkommen til å delta ved bedriftsbesøk i Bugøynes og ved reindriftsbesøket i Karasjok.

Fredag 14. mars: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen møter Kyprianous følge og landbruks- og matministeren ved Bioforsk Jord og miljø Svanhovd. Tema blir Regjeringens nordområdesatsing, naborelasjoner og samarbeid med Russland og om klimaendringers effekt på den arktiske sonen.

Besøk på melkebruk, omvisning og orientering om arktisk melkeproduksjon i kaldfjøs og arktisk storfehold. Ekskursjon med snøscooter på Pasvikelva langs grensa til Russland.