ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Får konsesjon for vindmøllepark i Vikna 2006-07-12
Olje- og energidepartementet har gitt Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) får konsesjon for bygging av vindmøllepark på Ytre Vikna. Dette er den største vindmølleparken det så langt er gitt konsesjon for bygging av i Norge.

Dette er en gledens dag for NTE, sier energidirektør Kenneth Brandsås i NTE.

Ytre Vikna vindmøllepark skal bygges med inntil 83 vindmøller og er med en årlig energiproduksjon på 700 GWh. NTE skal investere rundt 3 milliarder kroner i selve vindmølleparken og linjenett. Produksjonen i den nye parken tilsvarer det gjennomsnittlige, årlige forbruket i rundt 35 000 husstander.

Norges vassdrags- og energidirektorat ga NTE konsesjon for prosjektet sommeren 2004, denne tillatelsen ble imidlertid anket av reindriftsnæringen. I mellomtida har NTE og reindriftsnæringen kommet fram til en avtale og OED har dermed endelig kunnet stadfeste konsesjonen.

- NTE har bygd ut og drevet vindkraftanlegg siden 1991 og sitter med en betydelig kunnskap og kompetanse knyttet til vindkraft. Tillatelsen til å bygge ut Ytre Vikna betyr at vindkraftsatsingen for alvor kan ta av i Nord-Trøndelag. Prosjektet vil utvikle NTEs kompetanse som vindkraftaktør ytterligere. Samtidig tilfører prosjektet Ytre Namdal stor anleggsaktivitet i flere år framover, sier Brandsås.

Selv om konsesjonen som nå er gitt, legger grunnlaget for utbyggingen, har NTE foreløpig ikke besluttet å starte byggingen.

- Utbyggingen på Ytre Vikna er avhengig av at regjeringen kommer med gode og forutsigbare rammebetingelser for utbygging av ny, fornybar energi, sier Brandsås.

" Når regjeringen i vinter sa nei til grønne sertifikater som en del av finansieringen av blant annet vindkraft, må regjeringen snarest legge fram en løsning som sikrer landet fortsatt tilgang på ny produksjonskapasitet. Uten det vil det ikke være økonomisk forsvarlig å bygge ut en stor vindkraftpark som Ytre Vikna. Kommer de bebudete rammebetingelsene på plass før sommerferien, kan NTE ta en investeringsbeslutning i 2006 eller tidlig i 2007. Utbyggingen av parken kan da starte umiddelbart.