ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Feil om reindriftsloven 2005-06-01
Etter at forslag til endringer i reindriftsloven ble lagt frem for Stortinget har debatten ført til en rekke uriktige opplysninger i mediene. Landbruks- og matdepartementet avviser at det skal settes en øvre grense på 200 dyr per reineier.

- I de siste dagene er det i flere medier blitt påstått at ingen reindriftsutøver skal ha mer enn 200 dyr og at Landbruks- og matdepartementet vil sette en slik øvre grense. Dette er feilinformasjon og uten rot i virkeligheten, sier ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Leif Forsell.

De minste skjermes
Forslaget om endringer i reindriftsloven innebærer at dersom reintallet i et distrikt overstiger det fastsatte, skal hver driftsenhet som har mer enn 200 rein, redusere det overskytende antall forholdsmessig. Grensen på 200 rein er satt for at mindre driftsenheter i første omgang ikke skal behøve å redusere.


- Dette innebærer selvsagt at driftsenheter fortsatt kan ha et reintall over 200. Imidlertid vil større reineiere måtte ta en større andel av reduksjonen i de distrikter der det er nødvendig med en reduksjon for å komme inn under det fastsatte reintallet, sier Forsell.


Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet Leif Forsell
Foto: Torbjørn Tandberg