ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi
-Regnskap 2008

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Flertall for revisjonsplikt 2008-12-09
Revisjonspliktutvalget avga sin innstilling i juni, og saken har vært på høring. Hovedtrekkene er at små aksjeselskaper slipper ikke revisor. I stedet bør pliktene for den svært populære selskapsformen NUF innskjerpes. Utvalget skulle blant annet se på unntak fra revisjonsplikt for små foretak.

Adekvat.no (bedriftshjelp på nett) har oppsummert høringsinnspillene, og har mer informasjon:

Adekvat.no

  application/pdfHele utredningen