ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Forhandlingsdelegasjon oppnevnt 2012-02-11
Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal forhandle med Finland om revisjon av konvensjonen av 3. juni 1981 om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område:

Avdelingsdirektør Marit Myklevold, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, (leder)
Politimester Ellen Katrine Hætta, Kirkenes, Øst-Finnmark Politidistrikt
Fylkesjordsjef Karianne Holm-Varsi, Fylkesmannen i Finnmark
Reineier Isak Mathis O. Eira, Kautokeino, Norske Reindriftsamers Landsforbund
Seniorrådgiver Christian Groseth, Oslo, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Johan Ingvald Hætta, Kautokeino, Reindriftsforvaltningen