ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Fredning mot reinbeite 2005-12-19
Reindriftsstyret tilrår at Landbruks- og matdepartementet reviderer forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite. Det vil innbære at fredning mot reinbeite oppheves i enkelte områder.

Fredede områder
Gjennom forskrift av 29.01.85 har Landbruksdepartementet fredet enkelte områder i Finnmark mot reinbeite. Reindriftsstyret har i 2003 gjennomgått alle de fredede områdene for å se om noen av dem kunne tilbakeføres til reindrifta. Reindriftsstyret fant at grunnlaget for fredning i svært mange av de fredede områdene var falt bort, og styret valgte da å sende saken på høring til berørte parter for å få innspill til hvilke andre interesser som finns innenfor de fredede områdene.

Sakene er nå oversendt til Landbruks- og matdepartementet til avgjørelse.