ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Godt marked for reinkjøtt 2005-10-18
Markedsføringskampanjene for reinkjøtt, som landbruks- og matdepartementet har vært med å finansiere, gir resultater. Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt i Norge.

Nordmenn vil ha reinkjøtt
- Markedsføringskampanjene for reinkjøtt har utvilsomt gitt resultater som både reindriftsnæringen og industrien har ønsket, nemlig flere reinkjøttspisende nordmenn, sier fungerende reindriftssjef Johan Ingvald Hætta. Nå har markedet for alvor fått øynene opp for dette unike produktet og da er det viktig å fore markedet med reinkjøtt, slik at kunden ikke møter tomme disker.


Reintallet i Finnmark
I år er det bedre kvalitet på reinen sammenlignet med fjoråret ifølge meldingene som Reindriftsforvaltningen får fra næringen. Selv om kalvetilveksten i enkelte distrikter ikke har vært optimal i år, så er reintallet likevel høyt i Finnmark. Dette skulle tilsi at dersom reineiere tar ut maksimalt med slaktedyr i høst, så er det gode muligheter for at man klarer å dekke det norske markedet med norsk reinkjøtt, samtidig som reintallet i fylket vil gå ned. Det fastsatte reintallet for Vest-Finnmark på 64 300 dyr står fortsatt ved lag.

(kilde: ODIN)