ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Har søkt om å få bygge 11 møller 2006-07-12
Nordkraft Vind AS har søkt om tillatelse til å få bygge mellom 8 og 11 nye vindmøller på Nygårdsfjellet. De skal kunne produsere elektrisitet til 7.000 husstander

Det er kommet inn en rekke innsigelser mot utbyggingen, først og fremst fra hytteeiere og friluftsinteresser, men også fra reindriftsnæringen som mener det ikke er tilstrekkelig erfaringsgrunnlag fra trinn én, til å kunne uttale seg sikkert om trinn to. Også fylkesmannen i Nordland har pekt på området som trekkrute for fugl.I området skal det også befinne seg rester etter samiske boplasser, og verneinteresser viser også til at det var anlagt en fangeleir i området under Andre verdenskrig, som kan komme i konflikt med en utbygging.