www.reinportalen.no

Hardt å være homo i samemiljø 2009-10-29
Ekstra vanskelig å stå fram om man er homo og same.

Homofili blir fremdeles sett på som synd og en sykdom i Sápmi, slås det fast i en ny rapport.