ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Her finner du artikler som er fra før ca 1.7.04 2004-10-19

 
Reindriftsforvaltningen kartlegger alternativer for slaktesesongen 2004/2005

reindrift.no

I forbindelse med at det er avsatt midler til å lette på slaktesituasjonen førstkommende høst, så har Reindriftsforvaltningen begynt å kartlegge alternativer for å unngå samme situasjon som i fjor, der mange reineiere fikk problemer med å få levert slaktedyr. Assisterende reindriftssjef Johan Ingvald Heatta var i denne forbindelse på en rundreise i Finland og Sverige, og møtte produsenter av feltslakteanlegg og slaktebusser.
Skjøt rein fra bilvinduet

nrk Finnmark 5.8.04

Flere rein er skutt i Hammerfest-området den siste tiden. Dyrene er skutt med luftgevær eller såkalt soft-gun, og har lidt en langsom og smertefull død. Ungdom er pågrepet for å ha skutt det ene dyret fra et bilvindu.
Reindrift i Stortinget

odin 16.6.04

Reindrift: Reintallstilpasningen i Finnmark og markedsssituasjonen for reinkjøtt var hovedpunkter da Stortinget behandlet reindriftsavtalen for 2004/2005.

- Det har vært en vanskelig markedssituasjon for reinkjøtt det siste året, sa landbruksminister Lars Sponheim i sitt innlegg.

- NRL er ikke i oppbrudd

SamiRadio 15.6.04

Gjenvalgt leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Aslak J.Eira mener han har bred støtte i organisasjonen selv om det ble avgitt 38 blanke stemmer under ledervalget i helga.
Jeg opplevde aldri trusler

SamiRadio 15.6.04

Tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Berit Oskal Eira, sier at hun aldri har opplevd trusler og diskriminering fordi hun er kvinne i forbindelse med vervet
- Kvinner frykter posisjoner

SamiRadio 15.6.04

- Samiske kvinner har masse kompetanse, men likevel tør de ikke å konkurrere om posisjoner i samfunnet, sier samisk samfunnsforsker, Jorunn Eikjok. Hun synes kvinner er for redde.
NRL-EIRA: " VI MÅ BLI BEDRE KJØPMENN

Ságat 8.6.04

Reindriften sliter med å få omsatt alt kjøttet som slaktes. Denne utfordringen vil vokse ytterligere til neste år, da det etter planen skal slaktes langt flere dyr på grunn av kravet om reduksjon i reintallet i Finnmark. " Vi er nødt til å gjøre noe selv for å møte denne store utfordringen. Det arbeidet er vi godt igang med, sier leder Aslak J. Eira i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I et normalår slaktes det rundt 60.000 rein i Finnmark. Til neste år må det trolig slaktes minst 100.000 dyr. Det betyr trøbbel på flere felt. " Pr i dag har vi verken slaktekapasitet eller salgsnett til å ta unna så store mengder kjøtt, vedgår Eira. NRLs plan er at slaktekapasiteten skal økes gjennom etablering av flere feltslakterier og investering i to feltslaktebusser. Etablering av et eget salgsnettverk mellom reindriftsutøvere, med fokus på salg, merkevarebygging og utvikling av flere reinkjøttprodukter, er en annen del av strategien. Eira sitter selv i interimstyret som har jobbet med etableringen av eget salgsnett. " Vi har blant annet vært i forhandlinger med noen av de store matvarekjedene. Målet er å få innpass med reinkjøttprodukter utenom Gilde-systemet. Håpet er å få solgt inn reinprodukter under felles merkenavn via vår egen salgskanal, forteller Eira. NRL-lederen ser for seg lokale feltslakterier som også kutter og pakker reinkjøtt for det norske markedet. Markedsføring under felles merkenavn, pris, kvalitet og emballasje er andre faktorer som reineierne ønsker større kontroll med. " Her er mye å spille på. Reinkjøtt er et rent og velsmakende naturprodukt av høy kvalitet. Dette må kunne utnyttes bedre enn i dag. Vi må rett og slett blir bedre kjøpmenn, tror Eira.
Dušše 1/3 boazodolliin leat NBR mielláhttut

Samiradio 8.6.04

Dušše juohke goalmmát boazodoalli Norggas leat mielláhttun boazodolliid fámoleamos ja áidna boazodoalo-organisašuvnnas
Manglende dyrlege

NRK Tekst-tv 8.6.04

Bøndene i Porsanger sier at de ikke klarer seg med kun en dyrlege. Etter at Mattilsynet ble etablert, mistet bøndene den andre dyrlegen i kommunen. Leder i Porsanger Bondelag, John Inge Henriksen, sier at de ikke kan godta situasjonen som har oppstått.

- Hvis det hadde vært så lett at våre dyr kun ble syk mellom klokken 08.00- 16.00, da hadde vi klart oss med en dyrlege, sier Henriksen. Porsanger kommune har nå skrevet et brev til landbruksdepartementet, der de klager over det forverrede tilbudet.

Hunde-kjørere forstyrrer kalvinga

Nrk Tekst-tv 2.6.04

Turister og hundekjørere i Troms forstyrrer reinen under kalvinga.Det forteller reineier Per Ante Nutti fra Sverige, som flytter med reinen til Troms hver sommer.

Reineierne i området har bedt om hjelp fra norske myndigheter.- Det finnes ingen hjemmel i loven for å hindre hundekjørere i å ferdes i reinbeiteområder.Det sier reindriftsagronom i Troms, Sveinung Rundberg.

Reineiere ble beskutt

Sami Radio 1.6.04

Reineier Samuel J. Anti og hans sønn havnet midt i skytelinjen på Halkavarre skytefelt sist søndag
Føler seg neglisjert som reindriftssame

Helgeland Blad 14.5.04

Gjennom flere år har Eli Oddbjørg Kappfjell (62) på Majavatn kjempet ufortrødent mot myndighetene for likestilling innen reindrifta. Det gjelder retten til avviklingslønn etter samme mulighet som for menn. Så langt har svaret vært nei.
Slakteri på hjul

Nrk Finnmark 27.5.04

Slakterier på hjul skal gjøre reindriften i Finnmark mer effektiv. Fem millioner kroner skal brukes på mobile slakterier.
Lokal mat skal friste flere ganer

Helgelands Blad 22.5.04

....Eget slakteri
I et annet bygg i nærheten planlegger Bardalsmat sitt eget slakteri, som skal kunne ta imot gris, sau og reinsdyr.
- Det blir et annet produkt når vi slakter lokalt, sier Langfors, som ikke opplever at disse planene blir bremset av et strengt regelverk.
- Jeg tror heller at det er lettere nå enn før, sier han, og viser til landbruksminister Lars Sponheims ord om å satse på lokale nisjeprodukter.
Reinsdyrene skal komme fra flokken til Laura og Bengt Renfjell, som også er med på prosjektet......
" Njuovvanplánat duššamin

Min Áigi 14.5.04

Stáhta lea juolludan boazodoallošiehtadusas vihtta miljovnna ruvnno njuovvanbussiid oastimii Kárášjoga ja Guovdageainnu boazosuohkaniidda, muhto dál ballaba johttisápmelaččaid searvvi jođiheaddjit Piera Jovnna Anti ja Nils Mathis Sara njuovanplánaid duššat.
Reintallstilpasning i Vest-Finnmark
reindrift.no
I arbeidet med å få reintallet tilpasset beiteressursene i Vest-Finnmark er det frem til 1. april 2005 en tilpasningsperiode for berørte distrikter. Blant tiltakene som er igangsatt for å få ned reintallet er økonomiske virkemidler som ytes til driftsenheter som avvikler sin reindrift eller som reduserer reintallet.
Folkehelsa advarer mot lavvo

Nordlys 10.5.

Folkehelseinstituttet mener det kan være skadelig å oppholde seg for mye i lavvo og at barn er spesielt utsatt.
Reinsvømming uten tap

FD 29.4.04

Årets reinsvømming over Kvalsundet gikk uten tap av et eneste dyr. Det er unektelig flott når reinflokkene kommer fra innlandet og legger på svøm over fjorden for å komme til sommerbeitet.
Reinflytting snart over

Saltenposten 29.4.04

Indre Salten: Reinens forflyttning fra vinterbeite til kalvingsområder er snart ferdig.

Reineier Anfinn Pavall i Valnesfjord forteller til Saltenposten at hoveddelen av reinen allerede er på plass i området rundt Røsvikfjellet og Sjunkfjorden i Sørfold.
Same inn i områdestyret

SamiRadio

Fylkestinget valgte denne uken reindriftssame Eva Wilks fra Snåsa som nytt medlem i områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag. Dermed er konflikten løst.
Vil ha mer makt til samene

Avisa Nordland 24.4

Sametingspresident Sven-Roald Nystø mener Samtinget må få mer makt - og samene eiendomsrett til det som i dag er statens grunn i Nordland. " Statskog skal ut, sier Nystø. " Det er helt nødvendig hvis den samiske befolkningen skal være i stand til å ta et større ansvar for sin egen framtid.

Ballá boazodoalu nohkat Nordlánddas

Min Áigi 15.4.04

Ráđđehus áigu lasihit návddiid Romsii ja Nordlándii. Boazodoalli John Petter Gaup ballá dan loahppan Nordlándda boazodollui.
Første tur til sommerbeite på Sørøya

FD 27.4.04

I slutten av april flyttes reinflokkene fra Finnmarksvidda til sommerbeitene på kysten. For første gang flytter Sara Kristine Eira Lantto reinflokken sin til Sørøya, der mannen hennes har sommerbeite. Hun er spent på hvordan det kommer til å gå.
Stevner Statsskog

FD 17.3.04

For advokat Geir Haugen er det snakk om et millionkrav mot Statskog om samenes rett til grunnen i Finnmark. For Statskog er det en sak om en reindriftsutøver som krever inntektene av gruvedriften på Stjernøya.
Hjelp nenetsere

Nrk teksttv 1.4.

President i Verdens Reindriftsforbund, Johan Mathis Turi, oppfordrer de nordiske landene å hjelpe nenetsene.

Dette fordi det i Nordvest-Russland, der nenetsene lever, råder stor arbeidsledighet, fattigdom og alkoholisme.

- I barentsregionen er det viktig å se til at minoriteters situasjon og levekår ikke forverres i forbindelse med dagens utvikling, sier Turi.

Han mener det spesielt viktig å løfte nenetsene situasjon opp i alle fora, slik at de kan utvikles som et folk.

Berget etter fire timer i Lønselva

Nrk Nordland 29.3.

En svensk reineier gikk gjennom isen med snøskuter i Lønselva på Saltfjellet lørdag kveld. I et forrykende uvær ble han funnet og berget av norske samer etter flere timers leting
Avviser kritikk fra Riksrevisjonen

Nrk finnmark 31.3.04

Statssekretær i Landbruksdepartementet, Leif Helge Kongshaug, avviser kritikken fra riksrevisjonen. Revisjonen kritiserer bruken av reinbeitene i Finnmark.
Nrk teksttv 26.3. Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Aslak J. Eira mener at det er svært uheldig at reindriftssjefen har drevet med ulovlig reindrift.-Saken kan få negative og uheldige ringvirkninger i næringa, sier Eira.NRL leder håper at en ny reindriftslov kan både hindre ulovlig drift og sikre samenes sedvanerettigheter.

- Ifølge samiske sedvaner kan en fastboende kan ha sytingsrein, sier NRLs leder Eira.

Eierne vil kaste Ássu-redaktør

FD 12.3.04

Eierne i den samiske avisa Ássu ønsker å kaste redaktør Mikkel A. Gaup. Men Gaup vil ikke gå, sånn helt uten videre.

Leder i Norske reindriftssamers landsforbund (NRL), Aslak J. Eira, forteller til NRK Sámi Radio at samarbeidet internt i Ássu ikke er slik de ønsker.

Reindriftssjef med egne rein

Nrk teksttv 26.3.

Reindriftssjef Ellen Inga O.Hætta har i en årrekke hatt egne reinsdyr, uten å ha lov til det. Det avslører avisa Min Aigi i dag. Landbruksdepartementet hadde et møte med Hætta om saken i går hvor hun innrømmet forholdet.-Departementet har krevd en skriftlig redegjørelse fra reindriftssjefen, det forteller ekspedisjonssjef Leif Forsell til Sami Radio. Reindriftssjefen ønsker ikke å kommentere saken i dag.

Hætta tapte en rettssak i 1987, etter at merkenemnda vedtok å slette reinmerket hennes. (teksttv nrk finnmark)

Krever samisk innflytelse

Nrk Nord-Trøndelag 4.3.04

Samtinget griper inn i bråket rundt reindrifta i Nord-Trøndelag. Sametings-presidenten nekter å godta at samene er blitt i mindretall i det viktige områdestyret for reindriftsnæringa.
Hva vil han?

Nordlys-leder

Med hjelp av advokat Geir Haugen går et reinbeitedistrikt i Alta til rettssak mot staten. Søksmålet er omfattende, blant annet omfatter det eiendomsrett til et område på Stjernøya der North Cape Minerals utvinner nefelin. I dag er det Statsskog om eier grunnen, og som tar betalt for massene fabrikken baserer sin produksjon på. Hele området har lenge vært gjenstand for konflikt.

Vil løse strid om reindrift

Nrk Trøndelag 5.3.04

Fylkesordfører Erik Bartnes (Sp) i Nord-Trøndelag er villig til å diskutere sammensetningen av områdestyret for reindriften i fylket på nytt.
Kontrakter skal løse reinfloken

Nordlys 4.3.04

Reindriftsforvaltninga vil inngå bindende kontrakter med reineiere om å kutte i flokkene.

Hobby-reineiere møter motstand i reindriftsstyret

Samiradio 1.3.04

Kautokeino flyttsamelag mener at hobby-reineiere må slakte sine rein hvis man skal oppnå målet om maksimalt 64 000 rein i Vest-Finnmark. Nå får de støtte i Reindriftsstyret. Nestleder Jarle Jonassen mener man først og fremst må tenke på de som har reindrift som eneste inntektskilde.
Går i protest

Trønder Avisa

Reindriftsutøverne i områdestyret i Nord-Trøndelag trekker seg med øyeblikkelig virkning. De føler seg fullstendig overkjørt av fylkestinget.

Statssekretær vil ikke slutte med rein

SamiRadio 26.2.04

Statssekretær Anders J.H Eira vil ikke slutte med reindrift, selv om han ikke jobber fulltid i næringen. Hver tredje rein i Vest-Finnmark tilhører noen som har annen fulltidsjobb. Samtidig forsøker reindriftsmyndighetene å senke reintallet kraftig ned i Vest-Finnmark.
Riksrevisjonen gransker Reindrifts- forvaltningen

nrk teksttv 2.3.04

Riksrevisjonen vil se nærmere på nye innkjøp som Reindriftsforvaltningen har gjort.

Grunnen er at forvaltningen på nytt kan ha brutt reglene for offentlige innkjøp ved kjøp av gjerdemateriell.

Riksrevisjonen har en gang tidligere gitt refs til forvaltningen da de kjøpte datautstyr for nesten en million kroner uten å legge dette ut på anbud.

-Når vi har gjort dem oppmerksom en gang, så forventer vi at reglene blir fulgt siden, sier ekspedisjonsjef Per Anders Engesett ved Riksrevisjonen

Ingen tvangstiltak i Finnmark

Nordlys 20.2.04

STORSLETT: Myndighetene vil ikke sette inn tvangstiltak for å nå målsettingen om et reintall på 64.100 neste vår. Det slår landbruksminister Lars Sponheim fast. Han har ikke gitt opp håpet om å nå målet gjennom frivillige ordninger.

Rådløs Sponheim?

Nordlys 20.2.04

En katastrofe er under oppseiling på vidda. I flere reportasjer har Nordlys i det siste " med fokus på Vest-Finnmark " satt sø kelyset på hvordan veksten i reinflokkene allerede er utenfor ethvert bæ rekraftig nivå. Det bemerkelsesverdige er at dette skjer bare to år etter at myndighetene grep inn for å begrense antallet rein. Da fastsatte man et tak på antall rein på vest-vidda på 64.100 dyr. I dag er det virkelige tallet 110.000, og vil til sommeren sannsynligvis ha steget opp mot 150.000 rein.

Fornøyd leder

TEKSTTV 14.2.04

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) mener man nå kommer over slaktekrisen med den nye reindriftsavtalen.

Avtalen sikrer bl.a. at reindrifts- utøvere skal kunne slakte selv, samtidig som de får tilskudd til videreforedling.

-Vi har jobbet for å få til dette og vi føler at staten nå har forståelse for problemene i reindrifta.

Det sier en fornøyd leder i NRL, Aslak J. Eira. Reindriftsavtalen er på 95 millioner kroner.

Halvering av ektefelle-tilskudd 

TEKSTTV 14.2.04

Reindriftssame og duodjiutøver Ellinor Guttorm Utsi er kritisk til Norske Reindriftssamers Landsforbunds fjordårs vedtak i reindriftsforhandlingene.

Hun er kritisk til vedtaket om å redusere ektefelletillegget med 50%, til kr. 25.000. Reduksjonen skulle til gjengjeld komme som produksjonspremie.

Produksjonspremien gjelder ikke i hennes tilfelle fordi hun driver egen duodjibedrift.

Produkssjonspremien beregnes utfra reindriftsutøverens næringsoppgave, og ikke fra biinntektene til reindriften

Vanskelig å beregne hva som er biinntekt

teksttv 14.2.04

Lederen for Norske Reindriftssamers Landsforbund, Aslak J. Eira, sier at produksjonspremien må beregnes utifra næringsoppgaven til reindriftsutøveren.

Eira sier det har vært vanskelig å si hva som kan regnes som biinntekt til reindriften.

Derfor kan ikke alle som driver en bedrift utenom selve reindriftsnæringen søke om produksjonspremie.

Sametingsrådets Svein Peter Pedersen sier Sametinget ikke lenger gir driftsstøtte, men etableringsstøtte til de som vil skape nye arbeidsplasser

1000 rein kan sulte ihjel

NRK Finnmark 13.2.04

Det går mot en stor dyretragedie på øya Seiland i Vest-Finnmark. Omkring tusen rein, som ikke ble flyttet over til vinterbeitene på fastlandet i høst, står i fare for å sulte ihjel.
Slakteavfall skal fjerne kjørespor

Sami Radio 30.1.04

Innvoller og vommer av rein skal fjerne skadene etter barmarkskjøring. Dette foreslår Norske Reindriftsamers Landsforbund
Må ha lån

Altaposten 6.2.04

På grunn av slakterikrisa i Kautokeino må nå flere reineiere ta veien til banken og be om dyre korttidslån.

Banksjef i Sparebank 1 Kautokeino, Svein Martinsen, ønsker ikke å krisemaksimere situasjonen, men bekrefter at pågangen av reindriftsutøvere med økonomiske problemer har økt den siste tiden.
" Konfliktene bygger seg opp

Altaposten 6.2.04

Reinflokkene er nå så store at reineierne har problemer med å holde de ulike flokkene adskilt. " Vi frykter at det blir like store konflikter som det var for ti år siden, sier reindriftsutøver Simon Aslak Hætta.
Livet etter frostnettene

Altaposten 6.2.04

Han har nettopp solgt sine 1000 rein. Han avvikler for å komme tilbake til det gode liv med Marit.

Det heter seg at en vill flokk med 1000 hvite rein løper over vidda et sted. Det er i sagaens tid og den største gaven en ung gutt fra Kautokeino kan ønske seg. Det er vanlig å ville ha dem, men ikke å kvitte seg med dem slik vår mann i sofaen nettopp har gjort.

Vil fjerne tyvene

Finnmark Dagblad 6.2.04

Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Per Mathis Oskal, vil ha reintyver dømt ut av næringen, men vil ikke utsette reineierne for dommerfunksjonen. Samtidig vil han ha i gang en debatt om dette i organisasjonen
Etterlyser politiet

Sami Radio 30.1.04

Reineiere synes det er vanskelig å få tak i reinpolitiet. - Jeg vet ikke hvor man skal ringe, sier reineier Nils Gaup.
Trusler etterforskes

Nrk Tekst-tv 29.1.

Situasjonen mellom reindriftsutøverne har tilspisset seg etter at politiet igangsatte etterforskningen av tyv- slakting av rein i Kautokeino.

Reindriftsutøver John Nils Peder Gaup sier de blir truet daglig. Selv frykter han at liv kan gå tapt.

Politiet etterforsker truslene som alvorlige. Konflikter mellom reinbeitedistrikter har tidligere forekommet.

I det samme området, for ti år siden, ble det løsnet skudd mellom utøvere.

Mister ingen rettigheter

Nrk Tekst-tv 29.1.

I Norge får reineiere, som er dømt for reintyveri, fortsette i næringen selv om det i Reindriftsloven finnes hjemmel til å frata dem denne retten.

- Det som vanskeliggjør det å frata reineiere retten er at hele familien må slutte med rein. Det sier leder i reindriftsstyret, Mona Røkke.

- Dobbeltstraff er et annet moment som gjør en slik reaksjon vanskelig, sier hun.

Ifølge Reindriftsadministrasjonen har hittil ingen mistet retten til å drive med reindrift på grunn av reintyveri

Tiltalt for «tjuvbeiting»

Nrk Finnmark 29.1.

...De seks brødrene står tiltalt for å ikke ha overholdt vokteplikten og for å ha latt reinen beite på annen manns område. I juli i fjor fikk de forelegg på til sammen 90.000 kroner som de nektet å betale. Nå er de tiltalt for at de to ganger har latt reinen beite på det som kalles annen manns område " altså utenfor sitt tildelte reinbeiteområde.
Frykter at farlig reinkjøtt er i omløp

NRK 

Politiet i Vest-Finnmark frykter at tjuvslaktet reinkjøtt som er farlig å spise, kan være i omløp i Kautokeino-området. Mattilsynet ber folk i området være på vakt mot usikkert kjøtt
Ruller opp reintyverier

Nrk Finnmark

To unge reindriftsutøvere ble pågrepet i går kveld, mistenkt for reintyverier i Kautokeino. Politiinspektør Are Meedby bekrefter at politiet jobber med saken, og at de to blir begjært varetektsfengslet i dag.

Aftenposten

Flyttet rein med politets bistand

Sør-Trøndelag 16.1.04

Reineier Gustav Kant i Meldal måtte be om politiets hjelp for å unngå snøskutertrafikk nær reinflokken. Han var redd simlene skulle «kaste» kalven.
- Galskapen med snøskuter er en fare for både folk og dyr, sier Kant til ST.
Oppgjør hos fylkesmannen

Troms Folkeblad 23.1.04

SJØVEGAN: Det kan gå mot mekling i mellom Salangen kommune og reindrifta i omstridt hyttefeltsak i Salangen.

Den omstridte hyttefeltsaken ved Froskevatnet i Salangen har nå kommet på fylkesmannens bord. Men mye tyder nå på at partene i saken også kan bli innkalt rundt bordet i forøket på å finne en løsning.
Rein innestengt på øy

Nrk tekst-tv 20.1.04

"Reineiere må sørge for at reinen ikke lider, sier leder i reindriftsforvaltningen, Mikkel Ailo Gaup. Omtrent 1000 dyr står fast på sommerbeite på øya Seiland i Hammerfest.

Mikkel Ailo Gaup, leder i reindriftsforvaltningen mener reineier kunne gjort mer for å få reinen som står fast på øya Seiland over til vinterbeitet.

Reinflokk fast på sommerbeite

Altaposten 16.1.04

Ugunstige værforhold på forvinteren har ført til at en reinflokk på Seiland ikke har kommet seg over til vinterbeite. Nå står hele livsgrunnlaget til familien Sara i fare for å falle i grus.

Det er i reinbeitedistrikt 24 B, på nordsiden av øya Seiland at den dramatiske situasjonen har oppstått. Det hele begynte i oktober da flokken skulle svømme inn til fastlandet.
Varslingsrutiner

Nrk tekst-tv 20.1.04

Jernbaneverket mener de har fått gode varslingsrutiner når reinflokker befinner seg i nærheten av Nordlandsbanen.

-Vi har hatt oppsynsvaktordningen i noen år, der reineiere melder fra om reinsdyr til en meldetelefon når dyr er i nærheten av banen.

Det sier assisterende banesjef for Nordlandsbanen, Jan Birger Almåsbro.

Denne ordningen har fungert, men det er ikke til å unngå at noen dyr blir påkjørt på Nordlandsbanen, mener Jan Birger Almåsbro.

Lang tid før utbetaling

Nrk tekst-tv 20.1.04

Reineierne i Voengelh Njaarke rein- beitedistrikt i Nordland mener det gikk for lang tid før de fikk erstattet alle rein som ble påkjørt av tog i fjor.

-Over 60 okser ble påkjørt av tog ved Trofors i Nordland i april 2003, men Jernbaneverket ville først sjekke saken juridisk før de betalte erstatning.

Det sier Per Johan Westerfjell, formann i Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt.

Reinbeitedistriktet har nå fått erstatning for de 60 oksene. Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt mistet over 170 rein ved togpåkjørsler i fjor

Bergingsaksjon for reinkjøttet

NRK Finnmark 6.1.04

Reinkjøtt er for mange snaddermat men det er ikke så lett å få tak i. Når butikkhyllene er tomme er derimot lagrene fulle. Så fulle at før jul måtte landbruksdepartementet trå til med en reklamekampanje til 3 millioner kroner - for å redde jula for reindriftsnæringa.
Reintoto skal gi penger til samene

Aftenposten 12.1.04

Kappkjøring med rein skal få gamblere over hele verden til å åpne pengebøkene. Rein-toto skal bedre økonomien i reindriften.
GPS-merker reinen

Saltenposten 13.1.04

Indre Salten: Et forskningsprosjekt på Helgeland kartlegger reinens bevegelser ved hjelp av mobilteknologi. Den kan bli aktuell for rein og sau i Indre Salten.
Spleiselag på markedsføring

Odin

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta mener slakteriene i fremtiden må bidra mer i markedsføringen av reinkjøtt. Hun tenker seg samme løsning som i Finland der de ulike aktørene i næringen danner spleiselag for å øke salget av kjøtt.

Markedssituasjon for reinkjøtt har i høst vært svært vanskelig. Flere reineiere har ikke fått levert dyrene sine på slakteriet og i slutten av november møtte representanter for reindriftsnæringen landbruksminister Lars Sponheim (V) for å drøfte mulige løsninger.