ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ikke-samer kan tvinges ut av reindrifta 2007-07-04
Et utvalg skal nå utrede om norskættede i Varanger må ut av næringa for å gi plass til etniske samer.

Ifølge reindriftsloven er det bare personer av samisk ætt som har rett til å drive reindrift. Det er reindriftsadministrasjonen som skal utrede om reineierne i Pasvikdalen og Jarfjord i Sør-Varanger kan fortsette i næringa, til tross for at mange ikke er etniske samer.

Men det er kamp om knappe beiteressurser også i Sør-Varanger, og reineiere av samisk ætt står klare til å overta områdene:

- Det har kommet innspill på dette, ja, der man ønsker å se på distriktsinndelinga der borte, sier Stig Gøran Hagen, assisterende reindriftssjef
  application/octet-streamLes hele artikkelen på NRK Sami