ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Dette nettstedet inneholder en samlet oversikt over ressurser og artikler om reindriftsnæringa på Internett.

Viktige adresser er tatt med, og har du funnet noe du synes er viktig, ta kontakt med post@reindata.no så får du linken med!

Vi utvider med artikler på samisk, nederst til venstre i menyen kan du bytte språk. Les oktobernyheter på samisk !
Rein drept av toget
– Det virker som det er billigere for NSB å betale for dyra enn å sette opp gjerde langs linja, sier Nils Johan Kappfjell. Søndag morgen ble 24 rein meid ned av toget ved Majavatn. Igjen.


Reineier inn på Stortinget
Tove-Lill Labahå Magga, Sør-Varanger, møter som Stortingsrepresentant fra onsdag 22.10.08. Hun representerer Arbeiderpartiet, og møter for Ann-Kristin Engstad, som har velferdspermisjon.

Magga har 6. plassen på Finnmark Arbeiderparti's stortingsliste for 2005 - 2009, og er trolig den første reineieren som er på "Tinget".

Høyre vil på Sametinget
Høyre satser videre, og velger å øke sin innsats i arbeidet med samepolitiske spørsmål. Målet er å bli fast representert på Sametinget.
Til å forberede arbeidet har sentralstyret i partiet har gjenoppnevnt sitt samepolitiske arbeidsutvalg, som er ledet av Ellen Inga O. Hætta fra Kautokeino.
Nytt av året er å gi Finnmark Høyre økonomiske midler til å ansette en sekretær til å bistå utvalget i sitt arbeid.

Mat:
Rein glede
Høsten er en fantastisk årstid for oss matelskere, og det er også tiden for ivrige jegere. Jeg har jo allerede avslørt at jeg ikke kommer innunder den siste kategorien, så det gjelder å kjenne en jeger eller to

23.000 rein sammenblandet
Sør for Sálgan, vest av riksveien har to flokker med til sammen 22-23.000 reinsdyr braket ihop, og dette skaper kaos og kan gi flere katastrofale følger både økologisk og økonomisk for de involverte distriktene, om skillingen tar lang tid.

Den fødte reindriftssame
Når Johnny Henrik Skum (13) er i beit for penger slakter han en rein.

– Noen er bare født sånn. Helt siden han var guttunge var han veldig ivrig med gjerdearbeid.

Fraråder ungdom å bli i reindrifta
Sist helg ble Bessaker vindkraftstasjon på Fosen halvøya i Nord-Trøndelag offisielt åpnet. Dette er den nest største vindkraftparken i hele Norge.

Like etter åpningen møttes norske og svenske reindriftsutøvere til befaring på Fosenhalvøya. De frykter at det vil skje ytterligere vindkraftutbygging i dette området, noe som de mener vil føre til slutten for reindrifta.

Fikk 10 millioner kr: – Jeg tror ikke det er liv i selskapet lenger
Robert Hermansen skulle få opp et slagkraftig selskap for reineierne i Norge. Statlige millioner ble sprøytet inn. Nå kan reinkjøtt-selskapet gå over ende.

– Jeg tror ikke det er noe liv i Boalvvir, og tror selskapet rett og slett er nedlagt, sier Hermansen til NRK Sámi Radio.

Tror ikke på tall fra fylkesmannen
Reineier Nils R. Utsi kaller fylkesmannens tall for blank løgn.

Han tror ikke at reingjerder tar livet av like mange ryper som det rypejegerne gjør, slik fylkesmannens miljøvernavdeling påstår.

Reinkjøtt på Karl Johan
Under årets Matsteif, som arrangeres i Oslo 10. og 11. oktober, skal reinkjøtt være på menyen. Bedriftene Verdde AS og Dav AS er med på Matstreif, som er en del av Verdiskapingsprogrammet og tilrettelagt av LMD og Innovasjon Norge.

Bedre beite på Finnmarksvidda
Forskning viser at laven vokser i Finnmark. Senariet om en nedbeitet vidde er dermed avblåst.
– I hele perioden fra år 1972 og til år 2000, ble det registrert en merkbar tilbakegang på lavdekket, forteller forsker i NORUT, Bernt Johansen.

Men nå viser NORUTs satelittbilder at laven har begynt å vokse enkelte steder i Finnmark, samtidig som reduksjonen har stoppet opp over hele vidda.

Riast/Hylling, Pasvik og Várjjatnjárga på topp
Høy omsetning i reindriftsnæringen
Det er ett reinbeitedistrikt i landet, Riast/Hylling i Sør-Trøndelag, som utmerker seg i den sammenheng ved at samtlige siidaandeler i distriktet har hatt omsetning for mer enn kr 400.000,- Videre er det i distriktene Pasvik, Várjjatnjárga i Øst-Finnmark, Jalgon og Valgenjárga siidaer i distrikt 23 i Vest-Finnmark og Essand i Sør-Trøndelag mer enn 50% av distriktets siidaandeler som har en avgiftspliktig omsetning som overstiger kr 400.000,-

Se video på Dagens Næringsliv:
Het gulljakt på Finnmarksvidda
Store Norske Gull har i hele sommer boret etter gull på Finnmarksvidda. I november vil analyser av prøvetakinga være klar, og gi svar på om det er drivverdige forekomster av gull.

Stiller krav til mennene
– Hvis mennene i NRL ikke kan vise til resultater i likestillingsarbeidet, må vi begynne å kvotere kvinner til ledervervene. Det sier tidligere nestleder i reindriftsorganisasjonen, Ellinor Guttorm Utsi.
...
– De har selv valgt å ikke dele lederansvaret med oss kvinner, og hvis de da ikke kan vise til resultater i likestilling, må vi få et reglement på plass som sikrer at posisjoner blir besatt av kvinner, sier Guttorm Utsi.

Krevde 30 – får 3 millioner
Reinbeitedistrikt 13 (Karasjok) dro skikkelig til og forlangte hele 30 millioner under skjønnsforhandlingene om Nordkynveien. De må imidlertid nøye seg med en tiendedel. Alternativet er å anke.

Reinbeitedistrikt 9 var langt mer beskjedne i sine krav. De krevde tre millioner og får to.

Opphever reinskille-dommen
Indre-Finnmark tingrett har i dag opphevet dommen hvor de påla reinbeitedistrikt 23 B om å skille sammenblandet rein før høstflyttingen. Nå er flokken på vei fra Sennalandet til Suotnju.

Her finner du reindriftsavtaler og forskrifter

Rekordhøyt slaktetall
Det er slaktet 78.640 rein siste driftsår. Det er det nest beste slakteåret på en rekke år, viser foreløpige tall fra ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

- Det er svært positivt for reindriftsnæringen at det er slaktet såpass mye rein i fjor. Dette viser at tiltakene som det er brukt ressurser på de siste årene gir resultater, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta. Det er de siste par årene avsatt midler over Reindriftsavtalen til ulike tiltak for å øke omsetningen av reinkjøtt. Dette gir økt slakteuttak, sier reindriftssjefen.

Lagmannsrett forkastet anke
Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken til en reineier i reinbeitedistrikt 16 A som fikk avslag på produksjonstilskudd i reindrift. Reineieren og reindriftas øverte myndighet, Staten ved landbruksdepartementet, møttes i tingretten i desember i fjor.

Godt år for reindrifta
– Årets sesong er den beste på lang tid. Dyrene som slaktes er kjøttfulle og i godt hold, forteller reineier Lars Roger Hansen. Hansen trekker fram den relativt kjølige våren og sommeren som hovedgrunn for at reinen har hatt nærmest ideelle forhold.

Rype-/reintelefon er opprettet
I forbindelse med jakta som starter 10. september er det opprettet en rype-/reintelefon. Dette for å redusere konflikten mellom reindrifta og småviltjegerne. Telefonen er betjent fire timer døgnet i perioden 10.-24. september.

På telefonen tilbyr Finnmarkseiendommen (FeFo) oppdatert oversikt over reinens arealbruk på hele eiendommen.

Åpne møter med reindrifta i forbindelse av Sametingets reindriftsmelding
Sametingsrådet vil i løpet av 2008 utarbeide en ny reindriftspolitisk melding som tydeliggjører Sametingets reindriftspolitikk.

Reinkjøtt er best
Reinkjøtt er sunnere enn kjøtt fra storfe og gris, ifølge en fersk undersøkelse. Det er ikke bare på grunn av det lave, sunne fettinnholdet. Reinsdyrkjøtt har også et langt høyere innhold av vitaminer og mineraler, melder Matforsk.

Folk i Finnmark spiser mye reinkjøtt. Fordelene med reinkjøtt er at dyrene store deler av året er ute på milelange beiter, får mye fysisk aktivitet og spiser lav, lyng, urter og bær, som er proppfulle av antioksidanter.

– Feil å velge konfrontasjon
Den tidligere reindriftslederen John Henrik Eira vil fortsatt kjempe for å få en dialog med mineralselskapene. – Jeg mener det som er best for reindriftsdistriktene at de krever medeierskap i selskapene som enten leter etter eller skal utvinne ressursene, sier John Henrik Eira til NRK Sámi Radio.

– Han støtter "gullgubbene", og det kan vi ikke godta!
John Henrik Eira ble ikke gjenvalgt som leder i reinbeitedistriktet. Han er for positiv til mineralleting synes reineierne i Karasjok.
– Vi godtar ikke det. Vi har ikke mer beiteland å miste. Derfor er vi helt imot å åpne vidda for gullgraving, sier nyvalgt leder i reinbeitedistriktet, John Idar Anti til Ságat

Siktet for reinskyting
Politiet har beslaglagt våpenet til en Alta-mann i 50-årene. Selv nekter mannen all skyld.
Påtaleansvarlig Gøril Lund bekreftet torsdag formiddag at en mannsperson i 50-årene er i politiets søkelys i saken rundt skytingen av fem rein i Gargia forrige uke

St. prp. 63 (2007 - 2008)
Stortingets behandling av reindriftsavtalen 2008 - 2009
Stortinget behandlet onsdag forslag til ny reindriftsavtale (2008 - 2009). Vera Lysklætt tok nok en gang til orde for at reindrifta og jordbruket må likebehandles i forhold til avgifter, og Arne Haugen trakk fram den positive utviklinga i reindriftsnæringa.

5 rein skutt i Alta
Skrottene ble ikke rørt etter at fem rein ble skutt på et jorde i Storelvdalen.
En gang mellom 10. og 13. juni ble fem reinsdyr skutt på et jorde i Storelvdalen. Samtlige dyr tilhørte reinbeitedistrikt 41 Bæskades.


Krever stans av mineralleting
– Aktiviteten knyttet til transportplanen og boreaktiviteten midt i kalvingsperioden, vil bidra til vesentlig skade og ulempe for reindriftsutøverne i området, heter det i brevet fra Områdestyret i Vest-Finnmark til Hammerfest tingrett.

NRL's landsmøte - Nord-Trøndelag
Artikler fra landsmøtet som ble arrangert på Trones i Namskogan.