ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Mauken reinbeitedistrikt med nytt erstatningskrav
I dag begynner rettssaken mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt i Senja tingrett i Finnsnes. Reindriftsnæringen påstår å ha lidt store tap som følge av Forsvarets aktivitet ved skytefeltene.

Reindrifta truer med å trekke seg fra samarbeidet om flerbruksplanen for Mauken/Blåtind skyte- og øvingsfelt.
Ny strid i Mauken/Blåtind
Bakgrunnen er at Forsvarsbygg Utvikling Nord ikke er villig til å betale for juridisk bistand til reinbeitedistriktet i forbindelse med flerbruksplanarbeidet. Selv om Forsvaret og reindrifta ble enige om å dele områdene i Mauken, så opplever reindrifta nå at Forvaret ikke tar hensyn til deres behov.

Høy temperatur på hytteeiermøtet
TAKVATN: Forsvarsbygg Utvikling nord orienterte om planprosess og muligheter for innspill, mens hytteeierne helst ville ha hatt Forsvarsdepartementet til stede. Er det slik at det er inngått en avtale med reindrifta som er i strid med Stortingets forutsetninger, må hele prosessen stoppes, fastslo hytteeier Truls Fyhn.

Hytteeiere ler oppgitt
Hytteeierne ved Takvatnet i Målselv i Troms ler oppgitt av Forsvaret etter avtalen om flytting av veien i det nye Mauken/Blåtind øvingsfelt. De mener Forsvaret har kjøpt seg en avtale i strid med Stortingets vedtak.
I et møte i helga fikk hytteeierne ikke svar på flere spørsmål og bruker nå advokat for å hindre at stridsvogner kommer nær hyttefeltene.

Gir opp krigen med Forsvaret
Reineierne i Mauken/Blåtind skal ha gått med på at Forsvaret kan overta reinbeiteområder til skytefelt.

Forsvaret tilbød reineierne 11 millioner kroner i erstatning for områdene de mister, men reindrifta syntes beløpet var for lavt.

- Slå sammen skytefeltene nå
Øvingsfelt for Hæren er viktigere enn reindrift i Målselv, mener næringslivet i området som ber Forsvarsministeren skjære gjennom i striden om Mauken/Blåtind.

50 millioner til kjøretraseer ved grensen mot Russland
Forsvardepartementet har godkjent et prosjekt som innebærer at grensevakten tildeles om lag 50 millioner kroner til nye kjøretraseer ved grensa til Russland. Traseene er beregnet for lette terrengkjøretøy om sommeren og for snøscootere om vinteren. Kjøretraseene skal sørge for at man fra norsk side raskt kan rykke ut og pågripe personer som har foretatt ulovlige grensepasseringer. Reineiere i Jarfjord er fornøyd


Vil ekspropriere Mauken-Blåtind
Forsvarsbygg vil ikke lenger forhandle fram en løsning med reineierne i skytefeltet Mauken-Blåtind. De ber nå Forsvarsdepartementet ekspropriere bruksretten til området fra de sju driftsenhetene

11 millioner kroner var ikke nok
" Nei, vi tar ikke imot tilbudet om 11 millioner kroner for avslutte reindrifta i skytefelt-området. Denne beskjeden fikk Statsbygg i dag fra reindriftseierne i Mauken-Blåtind.

D-dag for Mauken/Blåtind
Tilbudet skal kompensere for 34 kvadratkilometer område som Forsvaret vil ha etter sammenslåing av Mauken og Blåtind skytefelt.

Innrømmer bruk av hvitt fosfor
Forsvaret bekrefter at ammunisjon med hvitt fosfor har vært brukt i Halkavarre skytefelt.