ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Fortsetter ikke som NRL-leder
Leder i NRL/NBR (Norske Reindriftssamers Landsforbund) Aslak J. Eira vil ikke stille til gjenvalg.

Ráhkadahttá ođđamállet niskádanbuikku
Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi ráhkadahttá ođđamállet niskádanbuikku - vuosttaš minsttar gárvana odne. Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi lea bivdán niiberávddiid hutkat ođđa niskádanbuikku, ja jođiheaddji Aslak J. Eira, vuordá vuosttaš minstara gárvanit odne. Elliidsuodjaleddjiid fokus lea hohpohan dán barggu.

norsk versjon


- NRL burde engasjert seg mer
Reineiere i sørsamiske områder savner støtte fra Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, i beitekonlikter. Reineier Inge Even Danielsen sier at han hadde ventet seg større engasjement og en tydelig politisk påvirkning fra NRLs side.

Ikke riktig å oppfordre til slakt
Norske Reindriftssamers Landsforbunds leder Aslak J. Eira reagerer på at både Aage Pedersens slakteri i Tana og reindriftssjefen anmoder reineierne å slakte mer enn det er gjort til nå.