ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ice langs hele Finnmarkskysten
Bredbåndsdekning i nord:
Den mobile bredbåndsleverandøren Ice har åpnet en basestasjon på Svartnes i Vardø, og har nå installert totalt 30 basestasjoner i Finnmark. Flere er under planlegging for driftsettelse i nær fremtid, blant annet ved Gamvik, Båtsfjord, Neiden i Sør-Varanger og Vadsø.

Minimal interesse for «samefrykt»
Ut fra frammøtet synes interessen for å avskaffe ILO-konvensjonen, redusere Sametingets makt og gi mer penger til kvænene minimal i Sør-Varanger.
.."Etter møtet fikk EDl flere nye medlemmer, og blant disse var høyrepolitikerne Andre Johnsen og Per Erik Olsen. – Vi deler oppfatninga til EDL, og da melder vi oss selvsagt inn, sier de to. "

Næring og kultur
Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Stemmer på slekta
I den tynt befolkede bygda Kautokeino i Finnmark stiller hele ni lister til valg i årets kommunevalg.

Men selv om det bare er uker igjen til kommunevalget, kjemper ingen av de ni listene som stiller til valg, om stemme ved valgstands.

Barn snakker sørsamisk igjen
Barn i Elgå i Hedmark har igjen begynt å snakke sørsamisk. Språket var i ferd med å dø ut, men et språkvitaliseringsprosjekt ser ut til å ha gitt sørsamene språket tilbake.

Formidler samisk næring og kultur
– Det er helt fantastisk at jeg har blitt invitert til å fortelle om det jeg er mest opptatt av. Ragnhild Sparrok Larsen fra Hattfjelldal snakker seg fort varm om samisk tradisjon og næring. En enestående anledning til det får hun på Nordlandskonferansen torsdag.


For lite samisk på Finnmarksdagene
– Det samiske var for dårlig representert under årets Finnmarksdager i Oslo, mener Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara.

Han mener samene selv bør inviteres til å markedsføre det samiske neste gang Finnmarksdagene skal arrangeres.

Reindriftsloven holder ikke mål
- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Lavvo-åpning i strålende sol
Mange lurer kanskje på hva en samisk lavvo har å gjøre på Frosta. Janne Viktil er ikke i tvil: Den skal være et tilskudd til å få større oppmerksomhet rundt samenes kultur.

I over ti år har familien Viktil på Frosta informert skoleklasser og barnehagebarn om samenes kultur og livsstil. De laget en ganske liten lavvo nedenfor gården Viktil.
For tre år siden bestemte de seg for å bygge en stor lavvo på 90 kvadratmeter. På lørdag var det klart for den offisielle åpningen av lavvoen med besøk av både ordfører og representant Vibeke Larsen fra Sametinget.

Samer og kvener skal høres
Da finnmarksloven ble utredet, følte kvenene og samene seg satt på sidelinjen. En ny veileder skal sikre at staten tar hensyn til dem og andre minoriteter i slike tilfeller

Selvstendige samer
Det har vært mange myter om hvordan det virker på barn å vokse opp i et samisk miljø, men nå slår en doktorgradsavhandling fast at barn fra reindrifta blir mer selvstendig enn norske, og at de blir flinke til å være aleine.

Familien Oskal fra Altevatn i Troms er med i programmet NRK Puls

Likestillingspris til reindriftskvinne!
Sametingets likestillingspris 2006 ble utdelt i dag, og tilfalt Ellinor Guttorm Utsi, nestleder i NRL, duojar og reindriftsutøver.

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner i det samiske samfunnet.

Her finner du linker til andre sider:

Oppdras av samiske navnesøsken
Den tradisjonelle samiske storfamilien kan forstås ut fra et flerforeldre-prinsipp. Barna støttes av flere voksne som i prinsippet har foreldreansvar. Ordningen med rituelle slektninger øker barnas evne til å håndtere smerte, hevder forsker Vegard Nergård.

Sjanseløse i rettighetskampen
Siden 1700-tallet og fram til midten av 1980-årene har familien drevet reindrift på Stjernøya. Likevel frykter Jørgen Sara (80) at de er sjanseløse mot dagens reindriftsutøvere i kampen for rettighetene til området.


Hva er å være samisk?
Hun frykter at reindrifta er en utdøende næring. Og at stadig flere unge gjør som henne, og flytter fra hjembygda Kautokeino. Men at det samiske skal ryke, det frykter hun ikke. Til det er båndene for sterke.

...Hun frykter at reindrifta er en utdøende næring, og at det om noen år ikke finnes rein i fylket.


- Det er grusomt å tenke på. For det å drive med rein er det mest samiske av alt. Hele den samiske kulturen utgår fra reindrifta. Årets gang, livet, det samiske handverket «duodji», naturens rytme. Uten reindrift blir den samiske kulturen naken.

Jonassen gjenvalgt listetopp
Reineier Jarle Jonassen fra Røros ble gjenvalgt til listetopp for Norske Samers Riksforbund i sørsameområdet. Ellinor Jåma fra Grong ble valgt til andre plass.

Elgå-samer vil erobre EU-markedet
ELGÅ: - Vi har ambisjoner om å eksportere våre reinkjøttbaserte matprodukter til Europa, sier Merete Mortensson Omma.

- Det er viktig for oss å skape forståelse for at mange EU-direktiver i dag kan stå som hindringer for dette målet, sier Mortensson Omma.

same shit, new wrapping
Nord-samiske Ante Siri fra Kautokeino og sør-samiske Ellinor Maria Jåma fra Røyrvik har hatt sin debut som representanter for samisk kultur og samfunn.

Snart kommer det tre samer til en videregående skole nær deg.


Greenpeace beskytter skog i finsk Lappland
Greenpeace trapper opp kampanjen for å beskytte det som er igjen av gammel skog i Finland. En Forest Rescue Station er nå på plass i en av de siste samiske reinsdyrskogene i arktisk Lappland. Stasjonen skal fungere som base for aksjonister som skal sørge for at de finske myndighetenes beslutning om å gjenoppta hogst i området ikke iverksettes. Eventuell felling i disse områdene vil stride mot anbefalningene til FN's menneskerettighetskomité.

Reinjentas dilemma
Skal hun bli reindriftsutøver eller journalist? Dette er dilemmaet til Ann Helen Guttorm Johansen (14) fra Lakselv. Anstein Mikkelsen i Siivet grenseløse bilder har festet tankene til film.

Elgå oppvekstsenter i fare for nedleggelse

Regjeringens kofte
- For en litt rund samekone som meg, er kofta det naturligste klesplagget som finnes. Jeg er ikke flink med kjoler og drakter. Min første boblejakke fikk jeg etter konfirmasjonen. Vent litt, ikke ta bilder ennå!

Vil knekke mytene om samer
Bortimot 5000 samer bor i Oslo. Etter 50 års kamp får de endelig sitt eget infosenter. På 330 kvadratmeter i Akersgata 34 skal kulturen og språket gjøres mer synlig.


Seminar i Hattfjelldal
En del samarbeidsparter på Helgeland/Västerbotten skal arrangere nytt seminar i Hattfjelldal: "Seminar om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten".

Serverer en god smak av Helgeland
Sju kvinner vil gjøre Helgeland enda mer attraktiv gjennom god mat, basert på lokale råvarer. Til å ta første steg på vegen, får de hjelp av kjøkkensjef Karl-Inge Andersen fra Fru Haugans Hotel.


Million til samisk forskning/1 miljovnna kruvnno liigejuolludeapmi dutkami mii čađahuvvo sámegilli
Kommunal- og regionaldepartementet gir 1 million kroner for å styrke samisk som originalspråk i samisk forskning/Gielda- ja guovlludepartemeanta juolluda liige 1 miljovnna kruvnno dán jahkái Norgga Dutkanráđi sámi prográmmii vai sámegiella dutkama vuođđogiellan nannejuvvo.

Ukjent samehistorie
RØROS: Rørosmuseet viser akkurat nå utstillingen «Sørsamer i sør».

Ellen Inga Hætta statssekretær i KRD
Kongen har i statsråd i dag utnevnt reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta (51), Kautokeino, til statssekretær for statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 22. oktober 2004. Hun etterfølger Anders Eira, som etter søknad fikk avskjed i nåde 8. oktober.


Fra samisk synsvinkel!
Mange spennende samesaker !