ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Slakteuttak i 2003/04
I driftsåret 2003/04 ble det slaktet ca 68.000 reinsdyr i hele landet, hvorav nesten 42.000 dyr i Finnmark. Det er mer enn en fordobling av slakteuttaket i Finnmark fra 2001/02.

Slaktetid ved Tvervatnet
RANA: Når lassoen skyter ut i lufta over en skog av reinhorn i bevegelse, øker farta i flokken. Men som regel treffes riktig dyr, som etter en kort kamp blir lagt i bakken og merket. Noen får leve " mens andre må dø.


Reinsuksess i Karasjok
800 småfe og rein slaktes daglig i høstsesongen ved Gilde NNS Karasjok, Norges eneste integrerte slakteri med linje for både småfe, storfe, gris og rein. Nyanlegget er blitt en suksess.


Bohccuid dattetge lohpi gazirdit
Njuovahagain eai beasa gazirdit, muhto jos njuovada gos nu eará sajis, de lea lohpi gazirdit bohcco. Eanandoalloministtar Lars Sponheim čállá reivvestis Sámediggái, ahte boazodoallit besset gazirdit bohccuid go njuovadit bohccuid priváhta atnui eaige njuovat njuovahagain. Sami Radio

Frykter kollaps
Fylkets største slakter, Thor Aage Pedersen, frykter at markedet for reinkjøtt kan kollapse.


Reinslakting

Slakting av rein
Det har vært store strukturelle endringer i slakterioppbyggingen i de siste år. Her finner du en oversikt over eldre artikler.