ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Varmere i Arktis 2004-11-08
Klimaet i Arktis er blitt vesentlig varmere, fastslår klimaforskere i en ny rapport. Oppvarmingen går svært raskt og har konsekvenser for hele kloden.

Endringene betyr at arter trues av utrydning, økt risiko for ekstremt vær og kortere vintrer med mindre snø. Men varmere vær betyr også økt skipsfart, mer dyrkbar jord og større tilgang til naturressurser som olje og gass. Om følgene av oppvarmingen i Arktis er positive eller negative avhenger av øynene som ser.

Hele rapporten