ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ikke riktig å oppfordre til slakt
Norske Reindriftssamers Landsforbunds leder Aslak J. Eira reagerer på at både Aage Pedersens slakteri i Tana og reindriftssjefen anmoder reineierne å slakte mer enn det er gjort til nå.

Fikk ikke levert godkjent kjøtt
Reinbeitedistrikt fikk tilbake veterinærgodkjent kjøtt fra slakteri, fordi prøver viste at reinen var i brunst. Lederen i distriktet skjønner ikke hvordan dette er mulig, siden kjøttet var godkjent.

Får ikke reinkjøtt
Aage Pedersen AS har kapasitet til slakt, men mangler dyr.

Slakteren opplever at reineierne holder igjen mens markedet hyler etter reinkjøtt.

Elgå-samer vil erobre EU-markedet
ELGÅ: - Vi har ambisjoner om å eksportere våre reinkjøttbaserte matprodukter til Europa, sier Merete Mortensson Omma.

- Det er viktig for oss å skape forståelse for at mange EU-direktiver i dag kan stå som hindringer for dette målet, sier Mortensson Omma.

Tilskudd og reintall
Det er nå avklart at det ikke blir avkorting eller bortfall av tilskudd for den enkelte driftsenhet under henvisning til at reintallet i distriktet ligger over lovlig nivå. Når det gjelder tilskudd til reinbeitedistrikter, så vil det bli avkortinger i de tilfeller der de generelle vilkårene ikke er oppfylt.

"Riktig" fett i reinkjøtt
Reinkjøtt er om lag like magert som kylling, ifølge Den store matvaretabellen. Kun kalkun og flatbiff er magrere. Det lille som er av fett i reinkjøtt er til alt overmål av den gode typen, ifølge svenske og finske forskere.

– Reinmarkedet kan bryte sammen
- Myndighetens planer om nedslakting av rein i Vest-Finnmark kan ødelegge markedet for reinkjøtt fullstendig.

Reinkjøtt er det beste vi kan servere!
Reinkjøtt er det reine kjøttet - best til fest og sunt til hverdags. Uten tilsetninger, kun naturlig beite og et fritt liv gjør reinkjøtt til et unikt alternativ til oppdrettskjøtt.