Endringer i Landbruks- og matdepartementet
Tidligere denne måneden ble det kjent at Ola Heggem, statssekretær i 6 år gikk av. Det er nå Ane Kismul, politisk rådgiver, som nå må bistå Lars Peder Brekk som statsråd. I tillegg er det endringer i den administrative ledelse.

Organisering av reindriften i Norge
Reindriften er underlagt Landbruks- og Mattilsynet, og forvaltes sentralt via Reindriftsadministrasjonen, ledet av Reindriftssjefen.