Årets Juskurs

2013-03-04

Reindriften er også utsatt for store rovdyrtap og hvordan er forholdet mellom internasjonale konvensjoner om vern av urfolks kultur og næringer sammenholdt med internasjonale konvensjoner om vern av rovdyr. Det oppstår stadig spørsmål knyttet til utarbeidelse av beitebruksregler for distriktene. På kurset vil vi gjennomgå og diskutere eksempler på beitebruksregler. Reindriftslovens sanksjonsregler vil også bli gjenstand for gjennomgang.

Les mer..

Bedre beite på Finnmarksvidda

2008-09-25

Forskning viser at laven vokser i Finnmark. Senariet om en nedbeitet vidde er dermed avblåst.
– I hele perioden fra år 1972 og til år 2000, ble det registrert en merkbar tilbakegang på lavdekket, forteller forsker i NORUT, Bernt Johansen.

Men nå viser NORUTs satelittbilder at laven har begynt å vokse enkelte steder i Finnmark, samtidig som reduksjonen har stoppet opp over hele vidda.

Les mer NRK Sami..

Ungdom skal redde sørsamisken

2008-03-11

Sørsamisk skal bli et språk for fremtiden. Nå satses det stort på at ungdom skal føre språket videre.

Det sørsamiske språket er truet, og i Norge i dag antas det at det kun er rundt 600 personer som snakker sørsamisk, de fleste av dem er eldre personer.

Les mer NRK Sami..

"In" med tradisjoner

2008-02-23

- Studenter er allerede garva reineiere, men de velger å sette seg på skolebenken for å lære om tradisjonsbasertkunnskap, biologi og hvordan næringen skal forvaltes. Neste gang de møtes har de klimaendringer på timeplanen.

Les mer..

Snø og is fra a til å

2007-12-02

Wallin Weihe, som er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, har samlet snø- og isterminologi fra urbefolkninger i arktiske strøk. Resultatet er et språkverk på rundt 300 sider, Snø og is. Språkene inkluderer samisk (nord-, sør-, og lulesamisk) og en rekke inuitiske språk (grønlandsk, inuktitut, yupik, igloolik) i tillegg til engelsk, norsk, svensk og dansk.

Les mer på Forskning.no.

Ga 2,4 mill til Samisk Høgskole

2007-11-22

Anders J.H. Eira som er direktør for samisk høgskole takket for pengene og de skal brukes til et doktorgradsstipend.

Dette doktorgradsstipendet skal være del av det store forskningsprosjektet, Ealat som er et prosjekt på 18 millioner kroner initiert som del av det internasjonale polaråret. Prosjektet i Kautokeino ledes av professorene Svein Hirsch Mathisen og Ole Henrik Magga. Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger knyttet til klima, reindrift og endringer i naturen, sa Anders J. H. Eira.

Les i Altaposten...

Utlysning av midler til kartlegging og dokumentasjon av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper

2007-08-24

Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr 1 mill til kartlegging av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper

Les mer

Utlysning av midler til forskning innen verdiskapning i reindriften

2007-08-24

Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr. 1.1. mill til forskningsprosjekter innenfor verdiskapning i reindriften. Frist 15. september 2007.

Les mer

En god nyhet

2007-01-17

forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) friskmelder Finnmarksvidda. For åtte år siden gikk bildene av en nedbeitet vidde landet over. Leg og lærd fryktet at hele vidda skulle ende som ørken. I DAG konkluderer forskerne med at lavet lavdekket har økt fra rundt 22 millimeter i 1998 til 28 millimeter i fjor. Det betyr, kort fortalt, at vidda er sunn og frisk, og at naturen er i god balanse igjen. Vi er enig med kollega Altaposten som gleder seg stort over resultatet.

Nordlys

Hevder reineiere blir snytt

2007-01-11

Selv forskere klarer ikke å dokumentere hvorvidt rein blir tatt av rovdyr eller ei. Reineiere har lenge ment at dokumentasjonskravene for rovvilttap er for strenge. Reineier Alf Johansen sier myndighetene ignorerer forskningen som taler for deres argumenter.

NRK ...

Diverse linker - utdanning

2005-10-19

Les mer...

NØDVENDIG REINDRIFTSREFORM

2006-12-29

Forskerne Ole Henrik Magga og Solveig Joks fra Nordisk samisk institutt (NSI) har levert en 109 siders rapport om reintallstilpasningen. Det er liten tvil om at forvaltningen levnes liten ære for arbeidet med å fastsette høyeste tillatte reintall i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Les mer Ságat...

9 mill. til samisk forskningsprosjekt

2006-10-31

Ni millioner gis til forskning på samiske forhold, blant annet reindrift. Det er samisk høyskole som har fått tildelt midlene i forbindelse med det internasjonale polaråret. Målet er å kunne integrere tradisjonelle kunnskaper i moderne vitenskap.

Et ambisiøst mål, skal vi tro prosjektleder Ole Henrik Magga.

Les mer i Altaposten...

Hyttebygging i reindriftsområder

2006-06-21

Reindrifta får redusert beitearealene med flere hundre kvadratkilometer i året som følge av hyttebygging. Et flertall av kommunene åpner dessuten for mange nye hytter, ofte mer enn reindrifta innstiller på. I Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde kan dette føre til at en femtedel av beiteområdene går tapt de neste 20 årene. Om lag en tredjedel av hyttene i områder med samisk reindrift bygges i strid med gjeldende kommuneplaner.

Les mer...

Oppdras av samiske navnesøsken

2006-01-16

Den tradisjonelle samiske storfamilien kan forstås ut fra et flerforeldre-prinsipp. Barna støttes av flere voksne som i prinsippet har foreldreansvar. Ordningen med rituelle slektninger øker barnas evne til å håndtere smerte, hevder forsker Vegard Nergård.

Les mer på forskning.no...

Neste