Inga Sámi Siida
Laila og Arild P. Inga på Kvalshaug i Sortland tilbyr nå samiske opplevelser med rein og kultur! Denne sesongen (januar - mars) vil de tilby tur til reinflokken, med muligheter til nærkontakt med reinene.

-Samer er "in"
på NRK 3. februar: Reindriftssamer med reinlykke
3. februar er det premiere på Reinlykke. TV-team fra NRK i Tromsø har fulgt storfamilien Eira som driver med rein i Finnmark i et helt år.

- Det er flott at NRK har satt av ressurser og sendetid for å formidle reindriftskultur.

Det sier sametingspolitiker Martin Urheim, etter å ha fått en sniktitt på hva som kommer.

Næring og kultur
Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Reindriftsnæringen bekymret
TYDAL: Reindriftsnæringen er svært bekymret for myndighetenes ønske om satsing på natur- og opplevelsesbasert næringsutvikling innenfor stadig flere verneområder som blir etablert.

Temmer reinsdyr i Ådal
Mari har reinsdyrene sammen med Aslak Olsen som kommer fra Finnmark. Han har hatt reinsdyr før, og har lært Mari alt hun kan.

…quot; Vi hentet reinsdyrene i september. De er årskalver og født i mai, så de er ikke så store enda, sier Mari:

…quot; De er tamrein født i fangenskap, så de var ganske tamme da vi fikk dem. Likevel tar det tid før de venner seg til deg. Nå stoler de på meg.