www.reinportalen.no

Om reindrift 2004-10-19
Det drives reindrift i mange land. Vi har tatt med noen artikler her!

 
Setter scooter-restriksjoner

4.3.04

HEMAVAN/TÄRNABY: For å ta hensyn til reindriften blir det restriksjon på scooterkjøring i utfartsområdene ved Tärnaby og Hemavan i år også
Reinen begrenser scooterkjøringen

Rana Blad 4.4.03

TÄRNABY: Det er nå innført kraftige begrensninger i muligheten for scooterkjøring i fjellområdene sør for Täarnaby og Joesjö.
Fredning av skog

nrk txt-tv 28.1.

Finland miljøvernministeri vil ikke frede flere gamle skoger i Nord - Finland slik Greenpeace har krevd.

Også reindriftssamene støttet dette kravet, da skoghogst ødelegger reinbeiteområder.

Ingen olovlig renbetning i Storsund
Sami Radio 10.12.02
Det förekommer ingen olovlig betning av renar från svensk sida i Storsundsområdet i Älvsbyns kommun. Länsstyrelsen har tillsammans med norska myndigheter gjort en kontroll av området runt Storsund utanför Älvsbyn där Saltfjellets reinbetesdistrikt har rätt till vinterbete. Men en kontroll i slutet av förra veckan visade att inga renar från svensk sida betade i området.
Rätt av länsstyrelsen betala samebys avgifter till Norge

Sami Radio 3.12.02

 

Det var rätt av länsstyrelsen att betala Talma samebys betesavgifter i Norge. Det har en domstol kommit fram till.

Domen från kammarrätten innebär att det var rätt av reindriftsmyndigheten i Norge att kräva betesavgifter av Talma på drygt 36 000 kronor som gäller renbetning i Norge hösten 1998.

Ärendet gick till så att Talma sameby inte betalade avgifterna och då vände sig myndigheterna i Norge till länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Samebyar ska fastställa högsta renantal

Sami Radio 12.11.02

 

Nu ska det högsta tillåtna renantalet i Västerbotten ses över - trots att det saknas ett rejält beslutsunderlag. I stället ska arbetet utformas av samebyarna själva som via förhandlingar ska fastställa högsta tillåtna renantal.

Det är byaordningen från 1946 som reglerar det högsta tillåtna renantalen i Västerbotten.

 

Samiska renskötseln på Kolahalvön i fara

Sami Radio 29.10.02

 

De samiska renskötarna på Kolahalvön i Ryssland har svåra tider. Görs inget för att bevara renskötseln där så finns den snart inte kvar. Andra urfolk som nenetser och komer kan komma att ta över samernas betesmarker på Kolahalvön, säger Ole Mathis Eira, från NRL, Norges renägares Landsförbund.

Ole-Mathis Eira, från Norges Renägares Landssförbund (NRL)säger att läget för de renskötande samerna på Kolahalvön i Ryssland är mycket kritisk och det av flera anledningar.

För det första äger inte samerna sina renar själva utan det är en förening som gör det, vilket betyder att samerna inte får del av inkomsterna från renarna. För det andra har slakterierna oerhört stark position där de bara köper in de bästa renköttet och inget annat.

För det tredje finns det få ryska samer på Kolahalvön som har lärt sig hur traditionell renskötsel går till.

 

Kursk-spregning i reinbeiteland

Nrk tekst-tv 17.10.02

 

Den første av seks raketter fra ubåten Kursk ble i går sprengt på Kola. Raketten ble sprengt midt i et reinbeiteområdet, 50 km øst for Murmansk.

Dette betyr at reindriftsbedriften Tundra i Lovozero mister beiteområder, sier reporter Aleksander Paul i Lovozero.

- Lokalbefolkningen er ikke kjent med sprengningen, men fire lokale organisasjoner har skrevet protestbrev til guvernøren i Mursmansk, sier Paul.

Aleksander Paul tror ikke myndighetene kommer til å følge opp protestene.

Discovery http://www.discovery.com/stories/nature/reindeer/reindeer.html
Øyvind Ravna Om russisk reindrift
Svein Lund Artikkelserie i Klassekampen
Business-møte om turisme

Rana Blad 28.9.02

 

HEMAVAN: For fjerde gang blir det Business Meetpoint i svensk/norsk regi. Fokus vil denne gang være på turisme, og det skjer i Hemavan onsdag og torsdag i nest uke.
Business Meetpoint 2002 - møtepunkt turisme, er navnet på møtet i Hemavan, som foregår på høgfjellshotellet og i fjellparken.
Arrangementet er et samarbeid mellom Tärnafjällens PR-forening, Rana Utviklingsselskap, Expolaris, E12-alliansen, Fjällkusten, Svenska Samernas Riksforbund, Samebyene og Fjellmistra.
Målet med arrangementet er å skape en arena for individer, bedrifter og organisasjoner der kontaktskaping og forretning står i fokus. Målgruppen er bedrifter og organisasjoner på begge sider av grensen slik at grenseoverskridene samarbeide utvilsomt er noe arrangørene ser for seg skal bli frukter fra arrangementet som skal kunne høstes.
Programmet for arrangementet består av en rekke seminarer, forelesninger og diskusjonsforum der fokus denne gangen spesielt er rettet mot interessekonflikter rundt en turistdestinasjon med utgangspunkt reindrift kontra turisme.
Reindrifta er det fineste livet

Finnmarken 3.10.02

 

KRAMPENES: De er unge, de jobber hardt i reingjerdet fra morgen til kveld og de fleste er dønn sikre på at de ikke vil sitte foran en dataskjerm i framtida. Bare det er plass i reindrifta...

Om reindrift i Nord-Varanger