www.reinportalen.no

Reindriftskvinnenettverket i Sør-Varanger
Vårt nettverk for kvinner i reindrifta er et viktig kontaktpunkt for oss. Kvinnenettverkene ble opprinnelig i gangsatt av Reindriftsforvaltningen over hele landet.

I Sør-Varanger er det 3 reinbeitedistrikter med tilsammen 11 driftsenheter. Vi bor i en stor kommune, og er derfor spredt fra Vaggatem i Pasvik (sør), Bugøyfjord (vest) og Jarfjord (grensen mot øst).

På disse sidene vil vi spre informasjon som har allmen interesse - om reindrift, om oss og om området rundt oss.

Vi vil også legge ut bilder fra reindriften, og dokumentere kulturelle særtrekk fra Sør-Varanger.

Litt av flokken