ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-LAVVU

-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Reindriftskvinnenettverket i Sør-Varanger
Vårt nettverk for kvinner i reindrifta er et viktig kontaktpunkt for oss. Kvinnenettverkene ble opprinnelig i gangsatt av Reindriftsforvaltningen over hele landet.

I Sør-Varanger er det 3 reinbeitedistrikter med tilsammen 11 driftsenheter. Vi bor i en stor kommune, og er derfor spredt fra Vaggatem i Pasvik (sør), Bugøyfjord (vest) og Jarfjord (grensen mot øst).

På disse sidene vil vi spre informasjon som har allmen interesse - om reindrift, om oss og om området rundt oss.

Vi vil også legge ut bilder fra reindriften, og dokumentere kulturelle særtrekk fra Sør-Varanger.

Litt av flokken
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode