Lavvu Logo LAVVU
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-LAVVU

-Medlemssiden
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Velkommen til LAVVU 2009-10-01
LAVVU er et nettverk for kvinner i reindriften som ønsker å få et bedre grunnlag for å ta på seg oppgaver og ansvar. LAVVU står for Ledelse, Ansvar, Verdiskaping, Vekst og Utvikling.

LAVVU ble etablert januar 2007 i Jergul, av noen reindriftskvinner som hadde deltatt på kurs i Coaching. Vi startet opp med første samling i november, og der alle kunne ta med seg nye kvinner inn i nettverket.

Vi har hatt forelesninger om nettverksarbeid, og sammen med kursleder Elin Sabbasen lagt en plattform for nettverket.Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode