Lavvu Logo LAVVU
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-LAVVU

-Medlemssiden
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Vi kan: 2008-02-21
styrekompetanse, styrearbeid, regnskap, lære fra oss, joike, kjøre båt, ATV og sneskuter, reinkappkjøring, likestilling, temme kjørerein, elgjakt, duodji, data, sms, forske, ...

danse, sminke, frisere, sy skaller, skrive klagebrev, lage utredninger og høringsuttalelser, lage søknader, lage prosjektgrunnlag, kjenne reinmerker, samisk religion, slektsgranskning, naturressursforvaltning, massere, samisk salmesang, oppdra unger, småskala videreforedling av rein, skuespill, sy kofter, materialforvaltning, markedsføring, samisk liturgi for gudstjenester med kvinneperspektiv, tradisjonell samisk matlaging, risikoanalyser, offentlig forvaltning, lobbyvirksomhet, urfolksrett, samisk språk, norsk språk, flørte, stable ved, pusse opp, håndtlanger, parasittbehandling, proviantere, organisere, slakte, merke rein, råvarebehandling, salg, etablering av bedrifter, coaching, budsjettering og økonomistyring, holde foredrag, politikk!Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode