www.reinportalen.no

Ulovlig svensk reinbeiting i Troms 2011-07-25
Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt.


Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt. Det ble gitt pålegg om å drive reinen til område som er avsatt som beite for samebyens rein i Norge. Det ble også gitt forhåndsvarsel om at dersom pålegget ikke overholdes, vil det kunne bli iverksatt tvangsutdriving.

Reindriftsforvaltningen har under befaring registrert ca 2250 ulovlig beitende rein innenfor Altevatn reinbeitedistrikt i Troms. Dette området er ikke avsatt som beite for svensk rein, og er et område som utgjør vinterbeite for norsk rein.