ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Økning i reindriftsfradraget 2011-10-06
Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag. Det er foreslått flere endringer som vil få betydning for reindriftsnæringen.

I dag har jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen en lavere trygdeavgift enn andre næringer. Dette kompenseres over hhv. jordbruks- og reindriftsavtalen/oppgjøret. Den har vært på 7,8 %, og foreslås hevet til 11 %, slik at regelverket blir likt. For å kompensere denne økte skatten, vil reindriftsfradraget økes fra kr 154 200 til (minimum) kr. 63 500 og maksimalt kr 166 400 (tidligere kr. 142000).Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode