www.reinportalen.no

Utlysning av midler til kartlegging og dokumentasjon av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper 2007-08-24
Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr 1 mill til kartlegging av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper


Noen aktuelle områder for forskning og formidling innen reindriftskvinnenes tradisjonelle kunnskaper:

Dokumentasjon og innsamling av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper
Ivaretaking av kunnskapen, herunder hvordan dette kan gjøres
Bruk av denne kunnskapen til verdiskaping/bedriftsetablering
Bruk av denne kunnskapen innen opplæring og utdanning herunder evaluering av hvordan dette best gjøres
Utvikling av læremidler med utgangspunkt i tradisjonell reindriftskunnskap
Forskningsbasert vurdering av reindriftskvinners situasjon i reindriften, herunder hvordan de tradisjonelle kunnskapene blir ivaretatt og hvilke ulike faktorer som kan være til hindrer for likestilling i næringen
  application/octet-streamLes hele utlysningen her