ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-Finnmarksloven
-Reindriftsloven
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Enklere regelverk for de som avvikler reindriften 2007-09-26
Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund bestemt seg for å endre forskriftene om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag slik at det blir enklere for utøvere å avvikle sin drift i løpet av ett driftsår.

Dagens regelverk sier at det ikke utbetales produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger kr 400 000.-. Det legges opp til at reindriftssjefen kan dispensere fra denne bestemmelsen dersom denne grensen overstiges ved avvikling av driftsenheten.
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode