ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Jakt på bjørn, ulv og jerv 2011-09-22
Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at det kan felles 4 bjørner under årets lisensfelling.

Rovviltnemda har åpnet for lisensjakt på 2 ulver og 22 jerver.

Her er startdato for de tre ulike jaktene:


•21. august startet jakt på 4 bjørn.
•10 september startet jakt på 22 jerv
•1. oktober begynner jakt på 2 ulv.

FeFo har i år innført et rovviltkort som brukes ved felling av all rovvilt. Kortet finner man på FeFos nettside.