ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Kjøretøy
-Deler
-Utstyr
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-Prosjektrom

Kjøp og salg 2006-03-02
Her kan besøkende (privat) legge inn gratis annonser for kjøp og salg. Vi forbeholder oss retten til å slette annonser etter 2 mnd.
       *      *

 
Cavgil ustibat dán siiddu birra!
Sádde e-postii:
Geas:
Diehtu:
Kode