ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Kurs i reindriftsrett 2011-12-21
Kurset holdes på Finnmarksvidda, i Kautokeino. Den interne forvaltningen av reindriften er regulert gjennom reindriftsloven av 2007. Viktige bestemmelser her er reglene for fastsettelse av reintall. Vi skal på kurset se nærmere på forvaltningens gjennomføring av lovens regler om reintall. Reindriftsavtalen har også en stor betydning for de interne forhold i reindriften, og hva slags avtale er egentlig dette?

Spørsmål knyttet til reindrift kommer opp for domstolen og hos Sivilombudsmannen, og saker herfra vil bli presentert. Mineralindustrien er en sterkt voksende næring i beiteområdene for reinen. Hvordan blir reindriftens rettigheter ivaretatt ved oppstart av gruvedrift? Den grenseoverskridende reindriften er også et tema på kurset. Siden kurset holdes nær sentrale vinterbeiter, vil det bli arrangert en utflukt til en siida. For dem som ikke blir med på utflukten, blir det et eget faglig opplegg.

Målgruppe

Kurset retter seg mot jurister - dommere og advokater og jurister i forvaltningen - som ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap om det som nå skjer innen sameretten, vil også ha utbytte av å delta på kurset. Denne gruppen har deltatt på tidligere kurs med meget godt utbytte.

se programmet her