ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Landsmøtet legger til kai i Mehamn 2007-05-31

Årets arrangører av Norske Reindriftssamers Landsforbund landsmøte, lokallagene Polmak Flyttsamelag og Varanger Reinsamelag har nu gjort all forberedelsene til å gjennomføre NRLs landsmøte som i år er lagt til Nordkynhalvøya 8 – 9 juni 2007, nærmere bestemt i Mehamn.

Mehamn er et lite sted som ikke har utgangspunktet kapasitet til å kunne romme et så stort arrangemang, men dette er løst ved at hurtigruteskipet Nordstjernen legges til kai, og vil være hotell for landsmøtets delegater og gjester. Det øvrige som er nødvendig å tilrettelegge til et så stort arrangement er løst ved nært samarbeid med Nordic Safari Villmarksopplevelser, som vil stå for tilrettelegging av mat og lokaler. Møtet blir avviklet på idrettshallen.

Det er i år 60 år siden NRL ble etablert, og dermed vil årets landsmøte være jubileumslandsmøte, og til dette hører å lage en spesiell ramme omkring. Derfor vil det være i tillegg til landmøtets ordinære møteprogram være kulturinnslag. Landmøtets kulturinnslag vil forfatteren og dikt skribenten Inga Ravna Eira fra Karasjok stå for.