ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ledige prosjektstillinger Gaaltije/Samien Sitje 2008-03-04
Samiska rummet: EU-finansierte prosjektstillinger ledig!

Under förutsättning av att vi beviljas
stöd till Interreg/EU-projektet Samiska
rummet utlyses följande tjänster:
★PROJEKTLEDARE
(placering Gaaltije)
★PROJEKTLEDARE
(placering Saemien Sijte)
★VERKSAMHETSLEDARE
(Gaaltije)
★VERKSAMHETSLEDARE
(Saemien Sijte)
Kvalifikationer:
Du bör ha högskoleutbildning och erfarrenheter av att leda och/eller arbeta i
projekt. Du skall dessutom vara väl förtroggen med det samiska kultur- och
näringslivet. Kunskaper i samiska och engelska är meriterande.
Tjänsterna, som är EU-finansierade, gäller tiden 2008-2010. Din ansökan
med styrkt meritförteckning och löneanspråk, som sänds till
Gaaltije, Box 20, 831 21 Östersund,
Saemien Sijte, N-7760 Snåsa,
vill vi ha senast den 17 mars 2008
Vill du ha mer information om tjänsterna, kontakta
Ingwar Åhrén, 063-55 67 50 eller 070-317 16 15,
Jan-Roger Strömsmo, +47 - 74 13 80 eller +47 - 91 81 93 66