ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Momentliste for søknad til VSP-Rein programmet 2004-10-19
Her finner du oversikt over hva du må vurdere om du skal søke forprosjektmidler fra VSP-Rein

Denne momentlisten er ment som en hjelp til de som skal søke midler til forprosjekter over Verdiskapingsprogrammet for reindrift. Et forprosjekt har typisk som formål å avklare bestemte forhold før man iverksetter større investeringer i et hovedprosjekt (f.eks. avklaring av markedstilgang, salgskanaler, produkter, økonomi mm.).

 

Oversikten kan muligens virke omfattende, uten at du bør la det skremme deg fra å søke! Du bør konsentrere deg om de punktene som du selv anser som relevante for din søknad. Søknadens omfang bør stå i forhold til prosjektets størrelse. For større prosjekter må derfor søknadene utdypes i større grad.

 

Benytt gjerne disse punktene som disposisjon for søknaden.

 

Forprosjekt

1.     Søker/ søkere (Herunder deres tilknytning til reindrifta; reinbeitedistrikt/ driftsgruppe)

2.     Søkerens/søkernes forutsetninger for å gjennomføre prosjektet (kompetanse, erfaring mv.)

3.     Bakgrunn og hovedidé

4.     Mål med forprosjektet (hva er det forprosjektet skal gi svar på/ klargjøre?)

5.     Organisering i forprosjektet (hvem skal gjøre hva?)

6.     Kostnadsoverslag (hva trenger man penger til?)

7.     Finansieringsplan (hvordan skal kostnadene finansieres?)

 

Nødvendige vedlegg

1.     Legg ved kopi av søker/ søkernes ligningsoppgaver og næringsoppgaver for reindrift for de to siste årene

2.     Dersom søker er en etablert bedrift (dvs. utenom reindriften), må vi få tilsendt regnskaper fra de tre siste årene, samt neste års budsjett

 

 

Ta gjerne kontakt med oss før søknaden sendes dersom du har spørsmål til selve søknaden, eller det er andre ting du lurer på.

 

Anders Oskal, 05.01.04

 

 

Innovasjon Norge

Stortorget 2, Postboks 6304, 9293 Tromsø

Telefon 77 60 61 00 Telefaks 77 60 61 60

E-post: anosk@invanor.no  Internett: www.invanor.no