ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Næringsutvikling: Rent, vilt og vakkert 2005-09-12
Landbruks- og matdepartementet har opprettet et nytt utvalg som skal lage en utredning om konkurransefortrinn for landbruksrelatert næringsutvikling i Norge. - Dersom landbruket klarer å utnytte de naturgitte fortrinnene i Norge bedre enn i dag, vil det gi økt lønnsomhet i landbruksrelaterte næringsutvikling, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V)

Utvalget skal arbeide for å dokumentere, løfte fram og vise hvordan vi bedre kan utnytte spesielle norske fortrinn. Utgangspunktet er å løfte fram ”Rent, vilt og vakkert” som en viktig framtidig konkurransestrategi for landbruksrelatert næringsutvikling.

Det blir spesielt viktig å se på følgende områder:

  • økologisk landbruk
  • miljømerking og miljøkrav
  • utmarksressurser
  • fisk og vilt
  • setring
  • beskyttede betegnelser
  • reiseliv
  • reindrift

Utredningen skal ferdigstilles innen 31. desember 2006 og utvalget ledes av Alvhild Hedstein.

Medlemmer:
Alvhild Hedstein, Stiftelsen Miljømerking i Norge,
Aina Bartmann, Bondens Marked,
Atle Frøysland, Fabelaktiv,
Maren Esmark, WWF Verdens Naturfond,
Runar Heltne, Bjorli Fjellmat AS,
Kirsten I. Verdal,
Knut K. Finne, Voss
Roar Tobro, Innovasjon Norge.