ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ny lederkandidat til NRL-valget 2006-05-15
Ungdomsutvalget i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) mener at Ellinor Guttorm Utsi fra Tana må bli den nye lederen i organisasjonen, og er fornøyd med at hun har takket ja til å stille til valg.

Guttorm Utsi har bred erfaring fra organisasjonsarbeidet i NRL, og begynte sitt arbeid i nettopp ungdomsutvalget. Hun har vært leder for Polmak Flyttsamelag i en årrekke, vært medlem i Økonomisk Utvalg som utarbeider Totalregnskapet for reindrift som er grunnlagsmaterielle under reindriftsforhandlinger. Hun vært rådgiver for NRL under reindriftsforhandlingene en rekke ganger, og var medlem av forhandlingsutvalget for NRL under årets forhandlinger. Dertil har hun vært nestleder i NRL i 2 år. Denne brede erfaringen er det organisasjonen trenger når ny leder skal velges.

Ungdomsutvalget vektlegger også Utsis politikk, hvor hun vier hele reindriftsnæringen oppmerksomhet. Ellinor Guttorm Utsi har vært pådriver i NRL for åpenhet og en helhetlig politikk. Ungdomsutvalget har erfart at hun har en god evne til å få gjennomslag for de forslag hun fremmer, og er svært løsningsorientert. Hun representerer reindriftsnæringen på en utmerket måte og har en stort kontaktflate.

Fremtiden for næringen vil nettopp være å tilrettelegge for alle deler i reindriften, og gi likeverd for alle grupper tilhørende reindriften i hele Norge. NRL’s ungdomsutvalg mener at Ellinor Guttorm Utsi er den rette leder for å gjennomføre dette.

Kautokeino Flyttsamelag har foreslått Nils Henrik Sara som ny leder.