ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ny nettside for sørsamisk på ntfk.no 2007-12-18
Dette er en historisk hendelse for sørsamisk språk og kultur, for Snåsa kommune og Nord-Trøndelag fylke. Som en start har fylkeskommunen opprettet egne sørsamiske nettsider på ntfk.no.

For første gang i historien er sakspapirer til fylkeskommunen også skrevet på sørsamisk. I tillegg er Fylkes Hus skiltet.

Det er en historisk begivenhet for den sørsamiske befolkning og også for nordtrønderne at deler av sakspapirene til fylkestinget er oversatt til sørsamisk. Det gjelder deler av regionalt utviklingsprogram (RUP) og deler av fylkesbudsjettet. (se faksimile)
Fylkesråd for sørsamiske saker, Annikken Kjær Haraldsen (V) er svært tilfreds med at fylkeskommunen har kommet i gang med arbeidet for å tilrettelegge for en to-språklig fylkeskommune. Dette er en konsekvens av at Snåsa kommune er blitt to-språklig.
  application/octet-streamArtikkel i TA
application/octet-streamSe Fylkeskommunens sider