ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Oaččui eanemus doarjaga 2008-10-03
Beakkán politihkar ja ovddeš NBR jođiheaddji John Henrik Eira oaččui eanemus doarjaga diibmá olles Norggas go njuovai olles ealu ja heittii boazodoalloealáhusas. Dál leage boazodolliin vejolašvuohta oažžut doarjaga buot ovddas máid vuovdá, iige dušše bierggu.