ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Okta, guokte, golbma, - på det fjerde skal det skje 2008-10-07
Med et hjerte som banker for samisk fryder Elin Magga seg over å få lære bort språket til de aller minste.
Sandnes barnehage, som jeg jobber i, har tre avdelinger. Det er bare den avdelingen som jeg jobber i, som har et samiskspråklig tilbud, og vi legger stor vekt på samisk kultur. Det er den eneste samiske barnehageavdelingen i hele kommunen. Vi har noen unger som søker seg hit spesielt, andre har ikke foreldre som snakker samisk hjemme.