ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Om NBR - NRL (Norggas Boazosamelaččaid Riikassearvi - Norske Reindriftssamers Landsforbund) 2007-10-04
er reineiernes yrkesorganisasjon. NRL er organisert i 8 lokallag. Disse består av reineiere fra reinbeitedistriktene. NRLs styre er direkte valgt av Landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ. Organisasjonen er ledet at Nils Henrik Sara fra Kautokeino

Ny web: www.nrl-nbr.no

e-post: nrl@nrl-nbr.no

 


Nuorra boazobargit báhcán šiehtadusas

Min Áigi 28.1.05

NBR jođoheaddji Aslak J. Eira moaitá sihke iežaset stivrra ja nuoraid lávdegotti go beroštit unnán nuorra dievdduin, geat duohtavuođas guođohit ja dollet ealuid.; Dan dihte leat nuorra boazobargit báhcán šiehtadusas.
Vuortnuhuvvon geassádit jođiheaddjin

MinÁigi 15.6.04

Ellinor Guttorm Utsi geassádii jođiheaddji-válggas go dovddai garrasit vuortnuhuvvon. Dan muitalii lávvordaga sárdnestuolus go almmuhii geassádeami NBR riikačoahkkimis Rørosas
HARDE TAK PÅ NRLs LANDSMØTE

Sagat 15.6.04

Aslak J. Eira ble lørdag gjenvalgt som leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund. Den lanserte motkandidaten Ellinor Guttorm Utsi trakk seg overraskende rett før valget. Uten motkandidat ble ledervalget aldri den thrilleren mange hadde ventet seg. Eira fikk 57 stemmer. Hele 38 delegater valgte å stemme blankt og markerte på den måten mistillit til sittende leder. …quot; Jeg registrerer at et solid flertall av landsmøtet vil ha meg som leder, sier Aslak J. Eira til Ságat. Noen dager før landsmøtet var Ellinor Guttorm Utsi superklar til å ta opp kampen om ledervervet i NRL. Dette sa hun til flere medier. Rett før det hele skulle avgjøres, trakk hun seg. Begrunnelsen var noe difus. …;

-Jeg har i samråd med familien vurdert grundig om det er verdt det. Konklusjonen ble nei, sa Guttorm Utsi fra talerstolen. Etter det Ságat erfarer skal det under helgens landsmøte ha skjedd flere ting som fikk henne til å revudere sitt kandidatur, som at flere vedtak gikk imot det Guttorm Utsi står for i reindriftspolitikken. …quot; Vedtakene svekket i betydelig grad min mulighet til å lykkes som leder. Dette påvirket også mine høyst personlige vuderinger i forhold til det å stille som lederkandidat, sier Guttorm Utsi til Ságat i ettertid. Noen av hennes støttespillere går mye lenger. …quot; Vi har en leder som bruker hersketeknikker direkte mot enkeltpersoner. Det går f. eks. på fortielse og usynliggjøring av kritikere, sier en opprørt reindriftskvinne til Ságat. En krass Tove-Lill Labahå fra Sør-Varanger sa dette fra talerstolen:

-Vi har hatt en ledelse som taler med to tunger. De sier en ting, men gjør noe helt annet. Det er blitt utøvet makt som har krenka og såra enkeltmennesker, også under dette landsmøtet. Hvor er det blitt av den gode organisasjonskulturen vi hadde i NRL? Aslak J. Eira stiller seg totalt uforstående til påstandene om tvilsomme arbeidsmetoder. …

-Det er beklagelig, ødeleggende og leit å høre denne type personangrep fra landsmøtes talerstol, og i media i forkant av landsmøtet. Jeg forstår ærlig talt ikke hva kritikerne sikter til, sier Eira.

820 medlemmer

NRK. Tekst-tv 8.6.04

Ikke en gang hver tredje reindrifts- utøver i Norge er medlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Ifølge årsmeldingen til NRL, som er den eneste og mektigste reindrifts- organisasjonen i Norge, har de 820 medlemmer.

I reindriftas ressursregnskap - som Reindriftsadministrasjonen utgir - fins det i Norge 2.800 utøvere.

Ifølge leder i NRL, Aslak J. Eira, er det ikke tradisjon blant utøverne å delta i organisasjonsarbeid. I tillegg er et medlemskap frivillig.

- Ikke påfallende

SamiRadio 26.5.04

Stuorra oassi ruđain njunnožiidda

En stor del av de 18 millionene som reindrifta har fått de tre siste årene til reindriftas verdiskapningsprogram, har gått til lederne i Norske Reindriftssamers Landsforbund og deres familier. Leder Aslak J. Eira synes ikke dette er påfallende.

Stuora oassi dan 18 ja bealle miljon ruvnnos maid Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi mannemuš golmma jagis lea nagodan oažžut "Boazodoalu árvoháhkanprográmmii" Boazodoalošiehtadusa bokte manná NBR stivrralahttuide ja sin bearrašiidda. Dan čájehit almmolaš logut, mat Sámiradios leat.

 NYHETER ETTER LANDSMØTET 2003 I HARSTAD
Ny form med
gammel ledelse

FD 16.6.03

Den valgte ledelsen skal styrkes og sekretariatet omorganiseres. Lokallagene, eller grunnplanet, skal også mer med i beslutningsprosessen mellom landsmøtene. Med dette vedtaket endte også «Karasjok-opprøret» med unison enighet om næringsorganisasjonens videre kurs framover.
NRL-LANDSMØTET TOK RORET

Sagat 18.6.03

Styret i Norske Reindriftsamers landsforbund hadde i forkant av landsmøtet vist en noe steil holding overfor lokallagene, men etter landsmøtet fikk pipa en annen lyd. Allerede under den faglige delen kunne en ane en viss uenighet innen organisasjonen og den kom på bordet da dagsorden for landsmøtet skulle vedtas. Karasjok flyttsamelag ved sin delegasjonsleder Per John Anti fremmet forslag der en skulle ta opp den framtidige organisatoriske behandling av prinsipielle saker i NRL. For at dette skulle bli en landsmøtesak måtte forslaget få 2/3 av delegatene med seg. Etter en god del formalistiske vurderinger og gruppemøter og korridorpolitikk ga landsmøtet med overveldende flertall Karasjok flyttsamelag tilgang til å ta saken opp. Kun to stemte i mot og det ga signaler om at landsmøtet ikke hadde samme kurs som styret. Landsmøtet påla styret å arbeide «på en slik måte at alle aktuelle saker får en forsvarlig organisatorisk behandling». …quot; Saker som er av prinsipiell betydning skal om mulig behandles av landsmøtet. Styret plikter å gjøre saker fremmet av lokallagene kjent for de øvrige lokallagene», heter det fra landsmøtet. Landsmøtet påla også styret straks å begynne arbeidet med omorganisere sekretariatet. Landsmøtet ber strukturutvalget fortsette med arbeidet. Landsmøtet forutsetter at lokallagene og ungdomsutvalget har en sentral rolle i arbeidet. Utvalgets medlemstall skal økes, og medlemmene velges fra lokallagene og ungdomsutvalget. Disse vedtakene som var enstemmige fikk også i prinsippet styret med seg. Det samme styret stemte også imot sin tidligere linje og viste med det smidighet. Noe som ikke kan være noe annet en at de anerkjenner landsmøtets makt. For resultatet kan ikke tolkes annerledes enn at landsmøtet har satt styret under administrasjon og vil ha den fulle og hele kontroll med hvordan saker, informasjon og struktur blir utviklet til beste for reinsdriftsnæringa.
Omorganisering

Nrk Teksttv 18.06.03

Norske reindriftssamers Landsforbund (NRL) har allerede begynt å omorganisere etter landsmøtevedtaket i helga.

- Vi er allerede kommet godt igang, sier leder i Karasjok flyttsamelag, Per John A. Anti.

Landsmøtet vedtok i helga blant annet å legge ned generalsekretærstillinga som NRL har hatt i over 20 år.

- Jeg vil ikke fortelle hva vi skal gjøre før de ansatte er informert, sier leder i NRL, Aslak J. Eira.

NBR - 

2003        

Karasjok Flyttsamelag krever at det blir utarbeidet et nytt forslag til finnmarkslov, der Norske Reindriftsamers Landsforbund, NRL, får delta under hele prosessen.

Årsaken er de mange uklarhetene om rettighetsspørsmålet, heter det i en pressemelding.

Samtidig ber foreningen NRL om å undersøke om det er tatt hensyn til reindriften i dagens forslag.

Årsmøtet i Karasjok Flyttsamelag ber om at NRL bør gå gjennom samerettsutvalgets arbeid, areal- og bruksrettigheter, eksproriasjonsvern i forhold til private og sedvane samt en rekke andre juridiske forhold.
NBR - 2002
SVARTEPER TIL UNGDOM I NRL

Sagat 18.6.

Med 76 delegater og en fullsatt tilhørerbenk gikk landsmøtet i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) som på skinner i helga. Med et par unntak. Den nye reindriftsloven var under debatt, og diskusjonen forløp rolig også her inntil likestillingsdebatten tok av. sa hun. Flere kvinnelige talere var oppe og ga uttrykk for skepsis til den nye reindriftsloven. Landsmøtet fikk også framlagt en utredning om strukturendring i egen organisasjon, fra et utvalg ledet av Mathis Nilsen Eira. Et hovedpunkt i utredningen er å endre antall lokallag fra åtte til fem, slik at disse framstår som omtrent jevnstore. Strukturutvalget hadde også foreslått å vedtektsfeste et landsmøtevalgt ungdomsutvalg, og sikre dette en fast representant i landsstyret. …quot; Hvis dette går igjennom, må vi hente inn pengene fra tilskuddet til lokallagene, innvendte formann Aslak J. Eira. …quot; Det der kommer styret med hver gang! utbrøt en engasjert Nancy Porsanger fra Tana. …quot; Ikke la dere lure til å tro at man må ta penger fra lokallagene, sa hun. Formannens ord om at lokallagene kunne tape penger hadde tydeligvis gjort inntrykk, og stemningen snudde til motstand mot ungdommens krav. Kautokeino flyttsamelag fremmet forslag om at hele saka skulle utsettes til neste landsmøte. Og slik gikk det, med 45 stemmer for forslaget og 31 stemmer mot.
Landsmøtet 2002

14. og 15. juni

Dette blir i år arrangert i Karasjok. 

Saker som skal diskuteres, er bl.a. forslag til ny reindriftslov og organisasjonsstruktur.

Kravene lagt fram
Nrk Finnmark 7.12.2001
Leder i Norges Reindriftssamers Landsforbund, Aslak Eira, har satt fram kravene for Reindriftsavtalen 2002. Tirsdag var han i møte med Landbruksdepartementet.

Det viktigste punktet på NRLs liste var tap av rein på grunn av rovdyr. Aslak Eira mener dette problemet nå krever en skikkelig drøfting.

I tillegg ønsker NRL fri prisdannelse på reinkjøtt istedet for den eksisterende målprisen. Eira mener at markedet best regulerer prisen på kjøttet.
Lokallagene

adresser

Varanger ReinsamelagPb. 59, 9840 VARANGERBOTN
vrl@same.net
Polmak Flyttsamelagv/Lars Mathis Gaup

Hillagurra
9845  TANA

Karasjok FlyttsamelagPostboks 64
9730  KARASJOK
TLF. 78 46 70 30
Kautokeino Flyttsamelagv/Nils Mikkel Sara
Heammogieddi
9521  KAUTOKEINO
Troms Reindriftssamers 
Fylkeslag
v/Kristina J. Eira
9465 TENNEVOLD

TLF. 77 17 71 16

Nordland Reindriftssamers
Fylkeslag
v/Torstein Appfjell
8616  BÅSMOEN
Nord-Trøndelag Reinsamelag7760  SNÅSA
TLF. 74 15 14 30
Sør-Trøndelag og Hedmark
Reinsamelag
Postboks 236
7361  RØROS

Tlf. 72 41 20 83