ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-LAVVU


-Prosjektrom

Eambbo nissonat boazodollui


Sámediggeráđđi oaivvilda ahte dat nissoniin mat dál leat eará bargguin, maid galget eanet beassat oasálastit boazodilis.

Sii háliiditge digaštallat eanandoalo ja biepmo departemeanttain makkár ruhtadan čovdosiid sáhttá hutkat oččodan dihte eanet nissoniid ealáhussii.
2009-05-19 Loga eambbo..

Váillahit nissoniid TV-ráiddus


Boazosámi nissonat váillahit nissonolbmuid ja nissonbargguid TV-ráiddus «Boazolihkku», mii dál čájehuvvo NRK 1:žis. – Mun lean ohcalan dieid beliid dán ráid­dus, dadjá Inger Anita Smuk, gii lea boazosámi nisu Nuorta-Finnmárkkus.


Nyhetsbrev
Abonner p� v�rt nyhetsbrev. E-post:

Infobox

Kalender
 Ingen oppføringer.