ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Reindriftssjefen fortsetter 2012-02-18
Jan-Yngvar Kiel, som har vært konstituert som reindriftssjef etter Ellen Inga O. Hætta, er nå utnevnt til direktør for Reindriftsforvaltningen. Stillingen er nå på åremål - 6 år.

Jan-Yngvar Kiel har sin politiske forankring i Senterpartiet, og var nominert på listen til Stortingsvalget i 2009 og ved kommunevalget i Trondheim kommune i 2011.


Kiel er utdannet landbruksøkonom og har vært kommunalråd i Trondheim kommune. Han har også vært assisterende landbruksdirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Jan-Yngvar Kiel har fra og med 2010 vært medlem av Reindriftsstyret.